Menyja

Si mund të merrni pjesë?

Na dërgoni një foto sipas motos së lojës “HiPPi im i dashur...”. Kreativiteti nuk ka kufij! Për pjesëmarrës/e lejohet vetëm një fotografi.

Fotografinë si dhe të dhënat tuaja (emri, mbiemri, nr. i telefonit, emri i foshnjës si dhe data e lindjes) i dërgoni në:  luaj@hipp.de.

Me pjesëmarrjen tuaj ju automatikisht i pranoni rregullat e lojës. HiPP ka të drejtë ta publikojë fotografinë për pjesëmarrje në lojë, emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe të foshnjës dhe fotografinë e marrjes së shpërblimit në rast se përzgjidheni fitues.

Në lojë nuk pranohen foto-kolazhet.

Votimet me autolike nuk lejohen dhe secili rast i verifikuar do të përjashtohet nga loja.

Deri kur keni kohë?

Afati i fundit për pranimin e fotografive është 22 Nëntor 2019. Ju rekomandojmë ta dërgoni aplikimin tuaj së bashku me fotografinë para kësaj date në rast se të dhënat nuk janë të plota apo paraqiten probleme të tjera teknike.

Përzgjedhja e fituesve

Më 25 Nëntor 2019 të gjitha fotografitë e pranuara në lojë publikohen në faqen zyrtare të HiPP në Facebook dhe votimi hapet.

Votimi mbaron më 06 Dhjetor në ora 11:00 kur edhe shpallen fituesit. 

Do të përzgjidhen dy fitues – fotografia me më së shumti pëlqime dhe një fotografi e përzgjedhur nga Redaksia e HiPP.

Shpërblimi