Menyja
  • from 4 months (after the 4th month)

Dredhëz-banane në mollë

Numri i arttikullit: AL8521-01
  • 100g
  • 100% fruta natyrale
  • Pa sheqer shtesë
  • Hipp Bio Vula garanton kualitetin më të lartë I cili tejkalon edhe direktivat e BE