Të dhëna & Fakte

Ushqimi i parë për foshnje nga kompania amë HiPP më1899
Themelimi i kompanisë Më 1932, nga Georg Hipp
Aksionar
Udhëheqësi ekzekutiv:

Aksionarët tjerë:

Prof. Dr. Claus Hipp, Paulus Hipp,
Stefan Hipp, Sebastian Hipp dhe anëtarët tjerë të familjes
Filozofia e korporataveProdhimi i produkteve të cilësisë më të lartë dhe në harmoni me natyrën
Numri i të punësuarve rreth 2,000 të punësuar
Vendet prodhuese Gjermania, Kroacia, Austria, Rusia, Zvicra, Ukraina, Hungaria
Tregjet e rëndësishmeGjermania, Franca, Britania e Madhe, Italia, Kroacia, Austria, Polonia, Rusia, Zvicra, vendet e Skandinavisë, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Çekia, Turqia, Ukraina, Hungaria dhe vendet tjera të Evropës Lindore.
Kategoria e produktit / numri artikujve në Kosovë
Ushqim për foshnje, ushqim qumështi / Puretë / Çajrat:
Ushqim plotësues / Pije:
Kujdesi ndaj foshnjeve, Kremrat e buta për foshnje:
Pije dhe ushqim për tub:
Total:66
40

12
20
138
Struktura e konsumatorëve Shitësit tradicional ushqimor dhe Marketet e mëdha, Barnatoret, Shitoret e specializuara
Numri i bio fermerëve rreth 6.000
Sipërfaqet e kultivuara rreth 15,000 hektarë
AdresaHiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
D-85276 Pfaffenhofen
Telefoni: +49 (0) 8441-757-0
Telefaksi: +49 (0) 8441-757-402
E-mail: Kontakt
Web: hipp.de

Kultivimi i perimeve

Kimia është e ndaluar !

Kualitet i cilësisë së lartë

Deri në 260 Kontrolla