Misioni HiPP deri në vitin 2025: E ardhmja është pozitive ndaj klimës

Në hapin e vet të ardhshëm të madh, HiPP synon ta bëjë të gjithë kompaninë, zinxhirin e furnizimit dhe gamën e produkteve pozitive ndaj klimës deri në vitin 2025. Neutraliteti klimatik nuk mjafton më për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius. Aktivitetet për mbrojtjen e klimës duhet të intensifikohen. Si prodhues i ushqimeve për fëmijë, HiPP dëshiron të bëhet plotësisht pozitiv ndaj klimës sa më shpejt të jetë e mundur, ku bota është një vend që ia vlen të jetohet dhe që ia vlen të dashurohet nga brezat e ardhshëm. Në fund të fundit, efektet negative në planetin tonë rëndohen me çdo rritje të temperaturës prej 0,1 gradë Celsius.

Për llojshmërinë e kavanozave pozitivë për klimën, kompania llogariti të gjitha emetimet e lidhura me klimën nga terreni, deri në magazinë qendrore dhe të shitjes me pakicë dhe i konfirmoi ato nga TÜV Nord AG. U regjistruan të gjitha emetimet e CO2, duke filluar nga kultivimi organik, përmes prodhimit të lëndëve të para, prodhimit të kavanozave dhe materialit për ambalazh, deri në zinxhirin logjistik. Deri në vitin 2025, gjurma klimatike e të gjitha produkteve HiPP dhe zonave të biznesit do të përcaktohet me synim për tu reduktuar sa më shumë që të jetë e mundur dhe do të kompensohet më shumë me balancimin e projekteve për mbrojtjen e klimës.