Masat tona për mbrojtjen e klimës

Edhe kur ndryshimet klimatike ende nuk ishin çështje e njohur si sfida më e madhe e kohës sonë, HiPP veproi në mënyrë për ta mbrojtur klimën. Tashmë, ne kemi arritur shumë në dekadat e fundit: Kemi kaluar në energjitë e rinovueshme dhe kemi qenë në gjendje të reduktojmë apo edhe të shmangim emetimet e dëmshme. Ne gjithashtu shmangim emetimet duke përdorur më pak material paketimi. Për shembull, ne ishim në gjendje të reduktonim emetimet e CO2 në zonën Pfaffenhofen me më shumë se 80 për qind. HiPP ka ndjekur kërkesat strikte të sistemit evropian të menaxhimit mjedisor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) që nga viti 1995 dhe ka përmirësuar bilancin e vet mjedisor vit pas viti. HiPP ka prodhuar në mënyrë neutrale për klimën në zonat e veta në Pfaffenhofen (Gjermani) dhe Gmunden (Austri) që nga viti 2011. Fabrikat në Herford (D), Glina (Kroaci) dhe Hanságliget (Hungari) tani kanë gjithashtu një bilanc të energjisë neutral ndaj klimës përmes përdorimit të energjive të rinovueshme dhe mbështetjes së projekteve të mbrojtjes së klimës. Për të pozicionuar të gjithë kompaninë në mënyrë pozitive ndaj klimës, potencialet e mëtejshme të kursimit të CO2 përcaktohen përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës së prodhimit. Këto do të zbatohen së bashku me partnerët tanë gjatë viteve të ardhshme dhe do të përcaktohen zgjidhje të reja për shmangien e emetimit të CO2. Emetimet e pashmangshme janë më shumë se të kompensuara.

Ne reduktojmë emetimet

  • Mbrojtja aktive e klimës nëpërmjet bujqësisë së qëndrueshme organike nga viti 1956
  • Konceptet e vazhdueshme të furnizimit me energji të optimizuar
  • Reduktimi i vazhdueshëm i emetimeve të CO2 që nga fillimi i viteve 1990
  • Prodhim neutral ndaj klimës në të gjitha vendet e BE-së
  • Optimizimi i paketimit

Ne barazojmë emetimet

  • Lidhja e CO2 përmes formimit të humusit
  • Përfshirja në projektet globale të mbrojtjes së klimës
  • Projektet për mbrojtjen e klimës në zinxhirin tonë të furnizimit