Mbrojtja e klimës përmes tokës së shëndetshme

Mbrojtja aktive e klimës dhe veprimi i qëndrueshëm janë të ankoruara thellë në filozofinë e korporatës HiPP. Në vitin 1956, pionieri organik hodhi themelet për mbrojtjen aktive të natyrës dhe klimës me vendimin për të përdorur bujqësinë organike. Me bujqësi të qëndrueshme organike, miqësore me tokën, HiPP jep kontribut të vlefshëm për tokën e gjallë, të pasur dhe rrjedhimisht për mbrojtjen e klimës. Për shkak se tokat e shëndetshme nuk janë vetëm baza për të korra të mira, ato gjithashtu ruajnë më shumë ujë dhe lidhin CO2 në terma afatgjatë. 

Prandaj, përmbajtja e lartë e humusit është faktor vendimtar për këtë. HiPP promovon kultivimin ekologjik dhe zhvillimin e humusit në mbarë botën. Një tokë e pasur me humus, lidh në mënyrë të dukshme CO2 që dëmton klimën dhe siguron bazën e jetës tonë. Heqja dorë nga plehrat kimike në bujqësinë organike gjithashtu redukton ndjeshëm gazrat serë. Prodhimi i plehrave kërkon shumë energji dhe për këtë arsye është përgjegjës për një pjesë të konsiderueshme të gazrave serë të shkaktuara nga nevojat e prodhimtarisë bujqësore.