Biotopi, kopshti i terur

Pse?

Biotopet e terura, të thata, janë habitate ideale për speciet e rrezikuara të insekteve si bletët e egra, grerëzat, fluturat dhe brumbujt. Këtu edhe zvarranikët ndihen si në shtëpi.

Si?

  • Ngrini një grumbull të madh me gurë ose mur guri.
  • Përdorni si material gurë, rërë, zhavorr të thyer dhe gurë gëlqeror të grimcuar.
  • Këshilla jonë: Thjesht ndryshojani destinimin një kutie të vjetër dhe mbillni bari të lulëzuar në të.
  • Bën edhe në ballkon të vendosni tenxhere me rërë ose zhavorr