Gardhi i Benjes dhe mezhdat natyrore

Pse?

Bardhi i Benjes dhe mezhdat natyrore formojnë habitat për mikroorganizmat, insektet, amfibët, zvarranikët dhe shpendët. Ato sigurojnë gjithashtu mbrojtje natyrore nga erozioni i erës dhe ujit që nga dita e parë.

Si?

  • Për të vendosur një gardh Benje, grumbulloni në shtresa rrembat e krasitjeve: thjesht mos i copëtoni as mos i hidhni degët e pemëve frutore dhe shkurreve por ato palosni në stivë, në radhë, në kopshtin tuaj.
  • Për mezhda mbillni shkurre dhe bimë të gjelbra gardhi në kopsht (mbillni të paktën pesë lloje të ndryshme: p.sh. trëndafila të egër, lajthi, kaçuba, kaçuba të gjata, murriza).