Kopshtet natyrore

Pse?

Kopshtet natyrore, të egra, ofrojnë strehim dhe ushqim për bimët dhe kafshët vendase të rralla dhe llojeve ndonjëherë të rrezikuara. Në këtë mënyrë inkurajohen veçanërisht kafshët e egra vendase dhe bimët e egra dhe kështu ruhet biodiversiteti.

Si?

  • Mbillni shkurre manaferrash vendore dhe pemë frutore.
  • Krijoni livadhe të vogla me lule dhe vende me sasi të caktuara uji. 
  • Mbillni perime të stinës në breza lehesh (të ngritura).