Kuti për zogj dhe lakuriqë nate

Pse?

Në natyrë, pothuajse nuk ka më vrima për fole natyrale ose dru të kalbur. Kutitë e zogjve dhe lakuriqëve të natës dhe mjetet tjera për fole u ofrojnë atyre vende për mbrojtje dhe vend për strehim.

Si?

  • Shoqatat për ruajtjen e natyrës (p.sh. LBV, NABU) kanë përzgjedhje të madhe të kutive të ndryshme për fole zogjsh e lakuriqë nate.
  • Mënyra ideale është të varni kutitë e foleve të zogjve dhe për lakuriqët e natës me pamje nga lindja.