Promovoni jetën e tokës në lehen tuaj të perimeve

Pse?

Një tokë e paprekur formon bazë për drithëra, fruta dhe perime të shëndetshme dhe me cilësi të lartë. Pothuajse i gjithë ushqimi ynë varet drejtpërdrejt nga toka e shëndetshme.

Si?

  • Që të mbetet një tokë e shëndetshme, ajo ka nevojë për kujdes. Prandaj është e rëndësishme të ushqehet toka, jo vetëm bima.
  • Plehëroni organikisht (p.sh. plehun e gjelbër ose plehun kompost)
  • Punojeni dheun sa më me kujdes (me ashkla komposti dhe mbjellje direkte)
  • Shmangni ngjeshjen e tokës: Lirojeni tokën dhe mbajeni të lagësht. Pas ujitjes mos shkelni mbi tokën e ujitur.