Misioni i HiPP-it deri në vitin 2025

Ambalazhe të riciklueshme - të paketuara me përgjegjësi

HiPP është përfshirë në bujqësinë organike dhe produktet e prodhuara në mënyrë të qëndrueshme për më shumë se 60 vjet. Ne shikojmë të gjithë produktin: nga përbërësit, tek përpunimi dhe paketimi. Kavanozat tanë, HiPP, janë tashmë 97% të riciklueshëm.*

Misioni ynë: Deri në vitin 2025, të gjitha ambalazhet HiPP duhet të jenë po aq të riciklueshme sa kavanozat tanë.

Pse jo 100%?

Riciklueshmëria 100% nuk ​​është e mundur sepse në çdo paketim përdoren bojëra, llaqe dhe ngjitës. Në fund të fundit, në një kavanoz pa etiketë, askush nuk do ta dinte se çfarë lloj ushqimi gjendet në të...

Si duam ta arrijmë qëllimin tonë?

Më pak material paketimi

Ajo që nuk gjendet aty nuk duhet të hidhet! Për shumë vite ne kemi punuar për të kursyer materialin e ambalazhimit dhe për ta bërë paketimin tonë sa më të lehtë. Për shembull, pesha e kavanozave tanë është ulur me kalimin e viteve dhe plastika është zvogëluar gjithashtu në shumë shishe për sektorin e përkujdesjes. Në të ardhmen, gjithashtu, ne duam të vazhdojmë të kursejmë materialin e paketimit kudo që të jetë e mundur.

Riciklimi maksimal

Që nga ambalazhet e përdorura të krijohet diçka e re, ambalazhi duhet të jetë sa më i riciklueshëm. Një rol të rëndësishëm luan edhe asgjësimi i duhur. Në këtë mënyrë, rrol të rëndësishëm luan përkujdesja e duhur. Kështu zinxhiri i prodhimit mund të mbështetet në mënyrë optimale dhe materialet e paketimit mund të riciklohen si materiale me vlerë. Kjo është arsyeja pse të gjitha paketimet tona duhet të jenë po aq të riciklueshme sa kavanozat tanë, deri në vitin 2025.

Më shumë materiale paketimi të ricikluara

HiPP do të donte të përdorte edhe më shumë materiale të ricikluara - ashtu siç po bëjmë tashmë me kavanozat tanë dhe shumë kuti të palosshme. Hapi tjetër për HiPP-in është: Përdorimi i plastikës së ricikluar. Për të mbrojtur të vegjlit, HiPP i kushton shumë rëndësi sigurisë së materialeve në të gjitha ambalazhet e veta. Plastika e ricikluar përdoret vetëm për paketimin tonë kur mund të jemi të sigurt se nuk do të gjendet asnjë përbërës i dëmshëm brenda saj.

*vlerësuar nga cyclos-HTP. Instituti cyclos-HTP është kompani për klasifikimin, vlerësimin dhe testimin e riciklueshmërisë së ambalazheve dhe mallrave të ndryshme.