Ne tashmë e kemi arritur!

Nga produkti i parë në vitin 1899, për J. Hipp's Kinder-Zwieback-Flour e deri në ditët e sotme, kërkesat për paketimin e ushqimit ka ndryshuar në shumë mënyra. Xhami, i cili është kthyer në ikonë, gjithashtu është përsosur vazhdimisht. Rezultati është histori suksesi e kursimit të burimeve e cila është njëkohësisht nxitje dhe kërkesë për të gjitha sistemet tjera të paketimit në HiPP. Bashkohuni me ne në rrugën tonë të paketimit edhe më të qëndrueshëm.

Kavanozat HiPP 

Kavanozi i parë i karotës HiPP u prezantua në vitin 1960. Që atëherë, pesha e kavanozit është zvogëluar me rreth 23%.

Nëse do të mbushnim ende sot enën e qelqit që përdorëm për kavanozin 190 gram në vitin 1964, më shumë se 3.000 tonë qelq do të konsumoheshin çdo vit vetëm për këtë dallim për sasinë e mbushjes së kavanozit. HiPP gjithashtu ndryshoi vulën me vakum të kavanozave me buzë më të ngushtë dhe trashësi më të vogël të xhamit. Me rreth 300 milionë HiPP kavanoza të prodhuar, HiPP kursen rreth 77 ton llamarinë çdo vit dhe si rrjedhim edhe burime të vlefshme në këtë fushë.

10 vjet HiPP Eco-Comfort-Pack® 

Me HiPP Eco-Comfort-Pack® ne kemi dhënë një kontribut të mëtejmë për mbrojtjen e mjedisit gjatë 10 viteve të shkuara. Kartoni i përdorur është i certifikuar nga FSC (Forest Stewardship Council) dhe me shenjë të qasjes sonë të përgjegjshme ndaj natyrës. Ngjyra e printimit bazohet në vajin bimor dhe për këtë arsye nuk ka vaj mineral. Përveç kësaj, përdorimi i vetëm një qeseje të brendshme ka reduktuar emetimet e CO2 në krahasim me modelin e mëparshëm. Vetëkuptueshëm, edhe të gjithë përbërësit e kutisë së qumështit mund të hidhen veçmas. 

Aftësia e riciklimit të kujdesshëm 

Mesatarisht, 90% e asortimentit tonë për përkujdesje HiPP Babysanft, mund të riciklohet. Në vitin 2020, ne ishim në gjendje t'i bënim shishet tona HiPP Babysanft deri në 14% më të lehta.

Kursimi i plastikës 

Pijet HiPP në shishet PET, janë bërë gjithashtu më të lehta që nga viti 2018. Kjo tashmë na ka kursyer 15.7 tonë plastikë.