Kultivimi i perimeve

Perimet tona bio, rritën në mënyrën e natyrshme

Prodhimi bujqësor organik kërkon shumë punë: barojat hiqen nga ara me dorë

Mjetët spërkatëse kimike-sintetike janë të ndaluara.

Barërat e këqija herren tradicionalisht në mënyrë mekanike- dhe poashtu me dorë. Ne mbrojmë fidanët nga dëmtuesit edhe nëpërmjet mbjelljes së zgjuar. Për shembull, me bimët e mbjellura buzë arës, ato për brumbujt janë shumë delikate dhe i tërheqin ata.

Për të parandaluar vonesën dhe hirin e patatës, atë duhet spërkatur me pluhur guri, që forcon bimën dhe lidh lagështinë për bimën. Se ne nuk përdorim plehra artificiale dhe kuptohet ne korrim spinaq më pak, por ai është pa nitrat.

Karrotat tona rriten në vend të hapur ku i prek era. Era mund të pastroj radhët e karrotave shumë mirë. Sulmi i infeksionit të kërpudhave dhe insekteve shmanget kështu në mënyrë të natyrshme.