Për të pestën herë me radhë, HiPP certifikohet si brendi më i mirë në botë për ushqim organik fëmijësh

Sikurse në pes  vitet e kaluara, edhe këtë vit brendi i njohur ndërkombëtar HiPP është shpallur nga Euromonitoring Health and Wellness si firma numër një në botë e ushqimit organik të fëmijëve.

“Certifikatë ndërmjet Euromonitor International dhe HiPP, me ç’rast Euromonitor konfirmon se HiPP lejohet ta shfrytëzojë këtë deklarim në bazë të kontratës, nga 1 mars 2019 deri më 28 shkurt 2020”, thuhet në përshkrimin e Euromonitor.

Ndryshe, Euromonitor International është një firmë e pavarur për hulumtimin e tregut me bazë në Londër, e cila siguron të dhëna për tregun, raporte të inteligjencës së biznesit dhe të dhëna për industrinë.