Qëndrueshmëria si filozofi e korporatës

Qëndrueshmëria është bilanci midis tri dimensioneve, ekologjisë, ekonomisë dhe dimensionit social.

Kur ne e projektojmë qëndrueshëm mjedisin tonë, jetën tonë shoqërore dhe ekonominë tonë, ne jemi të aftë për të ardhmen dhe sigurinë e shanseve për gjeneratat e ardhme, për një ekzistencë të ndritshme. Ne veprojmë qëndrueshëm, derisa të jemi, këtë që po bëjmë, në rastin e mosndryshimit të kushteve për veprim, do të veprojmë përgjithëmonë.