Recetë e re apo formula jonë e qumështit për fëmijë HiPP, me cilësi të dëshmuar organike

Të dashur prindër,

Ka lajme të reja për ju: Që nga tremujori i dytë i vitit 2020, ekzistojnë receta të reja për formulën tonë të qumështit për foshnja HiPP.

Si prind, ju me siguri doni të dini se çfarë po ndryshoni në lidhje me formulën tonë të re HiPP dhe pse ne po i bëjmë këto ndryshime. Ju do t’i gjeni të gjitha informacionet e rëndësishme në këtë faqe.

Jemi gjithashtu personalisht të disponueshëm për të gjitha pyetjet tuaja.

Pse ka receta të reja?

Arsyeja për ndryshimin e recetave është një Direktivë e re evropiane për receta për foshnje dhe receta të ushqimit vazhdues. Ajo rregullon në mënyrë uniforme përbërjen e recetës apo formulës së ushqimit të foshnjave në tërë Evropën.

Direktiva cek arritjet më të fundit nga kërkimi dhe zhvillimi shkencor. Në të ardhmen, formula e qumështit për fëmijë do të përshtatet më mirë me nevojat e veçanta për më të vegjlit.

Të pandryshuara mbesin konceptet tona të dëshmuara ushqyese, të bio-cilësisë së lartë të mirënjohur të materialeve tona të papërpunuara dhe standardet e kërkuara të sigurisë, për të cilat gjithmonë keni qenë në gjendje të mbështeteni në recetat e ushqimeve të foshnjeve HiPP.

Nga tremujori i dytë do të gjeni në dyqane formulën e re të qumështit HiPP me recetë të adaptuar.

Për cilin produkt dëshironi më shumë informacione? Tani zgjidhni duke klikuar në formulën përkatëse të qumështit.


USHQIMET FILLESTARE

 Informacioni më i rëndësishëm në një shikim

Cilat produkte ndryshojnë?

Shih përgjigjen

Çfarë do të jetë ndryshe lidhur me ushqimin e qumështit në të ardhmen?

Shih përgjigjen

Çfarë do të thotë kjo për fëmijën tim?

Shih përgjijgjen

A duhet t'i kushtoj vëmendje përgatitjes?

Shih përgjijgen

A mund të përdor pakot e mëparshme?

Shih përgjigjen

Kur do të gjendet receta e re e qumështit në dyqane?

Shih përgjigjen

Cilat ushqime fillestare të foshnjave do të ndryshojnë?

HiPP 1 ORGANIC COMBIOTIC®

Çfarë do të jetë ndryshe në lidhje me ushqimin e qumështit në të ardhmen?

Rritja e nivelit të acideve të pangopura yndyrore (LCP)

Çfarë janë LCP-të?

LCP është shkurtesë për termin anglez Acidet yndyrore të ngopura (Long-Chain Polyunsaturated) dhe përshkruan acidet yndyrore me zinxhir të gjatë, të pa-ngopur. Këto janë ndër të tjerat shumë të rëndësishme për zhvillimin e trurit dhe qelizave nervore dhe të pamurit e foshnjës. Shembuj të LCP janë acidi docosahexaenoic (DHA) - acid yndyror omega-3 - dhe acidi arachidonic (ARA) - acid yndyror omega-6.

Për shkak se foshnjat nuk mund të prodhojnë vetë LCP të mjaftueshme në muajt e parë të jetës, LCP-të tashmë janë shtuar në formulat tona për foshnje. Sipas Direktivës së re të BE-së për formulën e foshnjave, shtimi i DHA tani kërkohet me ligj.

Ekspertët janë në favor të shtimit të DHA dhe ARA në formulat për foshnje. Përndryshe, mund të tregohet se ka devijime të këtyre acideve yndyrore në krahasim me foshnjat me gji, të cilët gjithmonë furnizohen me ARA përmes qumështit të gjirit. Kjo është arsyeja pse kemi vite që përdorim kombinimin e DHA dhe ARA në ushqimin tonë fillestar HiPP.

Çka është DHA?

DHA – është shkurtesë për acidin dokozhexaenoik - është një acid yndyror i pa-ngopur omega-3.

Pse është e rëndësishme DHA?

Acidet yndyrore omega-3 kontribuojnë në zhvillimin normal të qelizave nervore të trurit dhe nervave, si dhe të parët (shikimin). Në qumështin e gjirit, acidet yndyrore omega-3 janë të pranishme natyrshëm. Për të siguruar që foshnjat që nuk ushqehen me gji të marrin sasinë e duhur të DHA-së, formulës së foshnjës i shtohet DHA, p.sh. në formën e vajit të peshkut.

Çka është ARA?

ARA – është shkurtesa për acidin arachidonic - është zinxhir i zgjatur i acidit yndyror të ngopur omega-6. Në qumështin e gjirit, acidet yndyrore omega-6 janë të pranishme natyrshëm. Sasia varet shumë nga ushqimi i nënës. Për të siguruar që foshnjat pa gji furnizohen në mënyrë adekuate me këto acide yndyrore themelore, formulës së foshnjës ARA, p.sh. i shtohet në formën e vajrave bimore, p.sh. me Mortierella Alpina.

Përmbajtja e disa vitaminave dhe mineraleve do të ndryshojë

Nivelet minimale dhe maksimale të materieve ushqyese, janë të përshtatura në përputhje me nevojat e foshnjave, sipas të gjeturave të fundit shkencore.

Përmbajtja e sasisë së energjisë do të përshtatet për t'i ngjarë qumështit të gjirit

Ekzistojnë të dhëna të reja shkencore për energjinë e nevojshme ditore të foshnjave. Në përputhje me rrethanat, ne kemi përshtatur udhëzimet tona të dozimit:

Kujdesi dhe përvoja - për më të vlefshmen në jetë

Receta apo Formula jonë për foshnja, është akoma më e përshtatur me nevojat e veçanta ushqyese të foshnjave. Kështu që foshnja juaj merr pikërisht atë që i nevojitet për zhvillimin e saj.

Për 50 vjet, ne vendosim të gjithë kujdesin dhe përvojën tonë në prodhimin e formulës më të mirë të qumështit për foshnja. Me formulën tonë të qumështit HiPP, ju mund të mbështeteni në konceptet e krijuara prej kohësh të zhvilluara nga ekspertët e të ushqyerit, bazuar në shembullin e qumështit të gjirit - bazuar në të arriturat më të fundit nga hulumtimet e ushqimit të qumështit dhe me cilësinë më të mirë organike HiPP.

Asgjë nuk ka ndryshuar në konceptin tonë hap pas hapi, emrat e produkteve dhe rekomandimet e moshës. Ende Ju mund të gjeni artikujt e mëposhtëm, si zakonisht, në rafte:

HiPP Organik COMBIOTIC® Formula fillestare

HiPP Organik formula fillestare 

Një recetë e re - çfarë do të thotë kjo për foshnjën time?

Për shkak të konsumit të rregulluar të energjisë, ritmi i pirjes dhe sjellja gjatë pirjes, pak mund të ndryshojnë. Informacioni udhëzues në pako për sasitë e pijes kanë edhe më tej ato vlera. Nëse foshnja juaj kërkon më shumë ose më pak ushqim për shkak të nevojave individuale, ju lutemi kini këtë parasysh.

Përveç kësaj, foshnjat kanë ndjeshmëri shumë të madhe ndaj shijes. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që foshnjat gjithashtu të perceptojnë ndryshimet e shijes, të cilat, për shembull, mund t'i atribuohen përbërjes së re, të përmirësuar me acidet yndyrore.

Si rregull, megjithatë, shija dhe organizmi i foshnjës i përshtaten ushqimit brenda disa ditësh.

A duhet t'i kushtoj vëmendje përgatitjes?

Formulat apo recetat e reja, përmirësojnë gjithashtu tretshmërinë e pluhurit të qumështit. Kjo e bën edhe më të lehtë përgatitjen e shishes:

A mund të përdoret pakoja e mëparshme?

Ju pa problem mund t’i përdorni pakot e mëparshme.

Në rastin më të mirë, ndryshoni gradualisht shishet me shishet tjera. Çdo ditë, zëvendësoni një shishe me ushqimin e mëparshëm me një shishe të ushqimit të ri. Kështu, sistemi i tretjes së foshnjës tuaj gradualisht mund të mësohet me ushqimin e ri.

Prej cilës kohë formula e qumështit me recetën e re do të gjendet në dyqane?

 Nga tremujori i dytë i vitit 2020, formula apo receta e re e qumështit HiPP, me formulë të adaptuar, do të jetë në dispozicion në treg. Ju do ta njihni këtë me shënimin "Recetë e re" në paketimin e qumështit.


FORMULA VAZHDUESE

Më e rëndësishmja në një shikim

Cilat produkte ndryshojnë

Shih përgjigjen

Çfarë do të jetë ndryshe në të ardhmen në lidhje me ushqimin e qumështit?

Shih përgjigjen

Çka do të thotë kjo për foshnjën time?

Shih përgjigjen

A duhet t'i kushtoj vëmendje përgatitjes?

Shih përgjigjen

A mund t’i përdor pakot e mëparshme?

Shih përgjigjen

Nga cila kohë formula apo receta e re e qumështit do të gjendet në dyqane

Shih përgjigjen

Cilat ushqime vazhduese janë duke ndryshuar?

HiPP 2 ORGANIC COMBIOTIC®

Çfarë do të jetë ndryshe në të ardhmen, lidhur me ushqimin e qumështit?

Shtimi i acidit yndyror omega-3 DHA është i rëndësishëm për zhvillimin e trurit dhe qelizave nervore, si dhe të parët (shikimin).

Çfarë është DHA?

DHA – është shkurtesë për acidin dokozhexaenoik - është një acid yndyror i pangopur omega-3 me zinxhir të gjatë.

Pse është e rëndësishme DHA?

Acidet yndyrore omega-3, kontribuojnë në zhvillimin normal të qelizave nervore të trurit dhe nervave, si dhe të parët (shikimin). Në qumështin e gjirit, acidet yndyrore omega-3 janë të pranishme natyrshëm. Nga mosha e hershme e foshnjës, ato mund të marrin DHA me ushqimet plotësuese, siç janë yndyrat e peshkut. Për të siguruar marrjen e duhur të kësaj lënde ushqyese, të rëndësishme për të gjitha foshnjat, përdorimi i DHA në formulën vazhduese, kërkohet që në të ardhmen të rregullohet me ligj. Sigurisht, DHA është përfshirë gjithashtu në çdo ushqim vazhdues HiPP.

Përmbajtja e disa vitaminave dhe mineraleve do të ndryshojë

Nivelet minimale dhe maksimale të materieve ushqyese, janë të përshtatura në përputhje me nevojat e foshnjave, sipas të gjeturave të fundit shkencore.

 

Kujdesi dhe përvoja - për më të vlefshmen në jetë

Receta apo formula jonë për foshnja, është akoma më e përshtatur me nevojat e veçanta ushqyese të foshnjave. Kështu që, foshnja juaj merr pikërisht atë që i nevojitet për zhvillimin e saj.

Për 50 vjet, ne vendosim të gjithë kujdesin dhe përvojën tonë në prodhimin e formulës më të mirë të qumështit për foshnja. Me formulën tonë të qumështit HiPP, ju mund të mbështeteni në konceptet e krijuara prej kohësh të zhvilluara nga ekspertë të ushqyerit, bazuar në shembullin e qumështit të gjirit - bazuar në të arriturat më të fundit nga hulumtimet e ushqimit të qumështit dhe me cilësinë më të mirë organike HiPP.

Asgjë nuk ka ndryshuar në konceptin tonë hap pas hapi, emrat e produkteve dhe rekomandimet e moshës. Ende Ju mund të gjeni artikujt e mëposhtëm, si zakonisht, në rafte:

HiPP Organik COMBIOTIC® Formula vazhduese

HiPP Organik formula vazhduese

 

Një recetë e re - çfarë do të thotë kjo për foshnjën time?

 

Për shkak të konsumit të rregulluar të energjisë, ritmi i pirjes dhe sjellja gjatë pirjes, pak mund të ndryshojnë. Informacioni udhëzuese në pako për sasitë e pijes kanë edhe më tej ato vlera. Nëse foshnja juaj kërkon më shumë ose më pak ushqim për shkak të nevojave individuale, ju lutemi kini këtë parasysh.

Përveç kësaj, foshnjat kanë ndjeshmëri shumë të madhe ndaj shijes. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që foshnjat gjithashtu të perceptojnë ndryshimet e shijes, të cilat, për shembull, mund t'i atribuohen përbërjes së re, të përmirësuar me acidet yndyrore.

Si rregull, megjithatë, shija dhe organizmi i foshnjës i përshtaten ushqimit brenda disa ditësh.

A duhet t'i kushtoj vëmendje përgatitjes?

Formulat apo recetat e reja, përmirësojnë gjithashtu tretshmërinë e pluhurit të qumështit. Kjo e bën edhe më të lehtë përgatitjen e shishes:

A mund të përdoret pakoja e mëparshme?

Ju pa problem mund t’i përdorni pakot e mëparshme.

Në rastin më të mirë, ndryshoni gradualisht shishet me shishet tjera. Çdo ditë, zëvendësoni një shishe me ushqimin e mëparshëm me një shishe të ushqimit të ri. Kështu, sistemi i tretjes së foshnjës tuaj gradualisht mund të mësohet me ushqimin e ri.

Prej cilës kohë formula e qumështit me recetën e re do të gjendet në dyqane?

Nga tremujori i dytë i vitit 2020, formula apo receta e re e qumështit HiPP, me formulë të adaptuar, do të jetë në dispozicion në treg. Ju do ta njihni këtë me shënimin "Recetë e re" në paketimin e qumështit.


FORMULA SPECIALE

Më e rëndësishmja në një shikim

Cilat formula speciale do të pësojnë ndryshime ?

HiPP Comfort Ushqim Special

HiPP Anti-Reflux Ushqim Special

Çfarë do të jetë ndryshe në lidhje me ushqimin e qumështit në të ardhmen?

Rritja e nivelit të acideve të pangopura yndyrore (LCP)

Çfarë janë LCP-të?

LCP është shkurtesë për termin anglez Acidet yndyrore të ngopura (Long-Chain Polyunsaturated) dhe përshkruan acidet yndyrore me zinxhir të gjatë, të pa-ngopur. Këto janë ndër të tjerat shumë të rëndësishme për zhvillimin e trurit dhe qelizave nervore dhe të pamurit e foshnjës. Shembuj të LCP janë acidi docosahexaenoic (DHA) - acid yndyror omega-3 - dhe acidi arachidonic (ARA) - acid yndyror omega-6.

Për shkak se foshnjat nuk mund të prodhojnë vetë LCP të mjaftueshme në muajt e parë të jetës, LCP-të tashmë janë shtuar në formulat tona për foshnje. Sipas Direktivës së re të BE-së për formulën e foshnjave, shtimi i DHA tani kërkohet me ligj.

Ekspertët janë në favor të shtimit të DHA dhe ARA në formulat për foshnje. Përndryshe, mund të tregohet se ka devijime të këtyre acideve yndyrore në krahasim me foshnjat me gji, të cilët gjithmonë furnizohen me ARA përmes qumështit të gjirit. Kjo është arsyeja pse kemi vite që përdorim kombinimin e DHA dhe ARA në ushqimin tonë fillestar HiPP.

Çka është DHA?

DHA – është shkurtesë për acidin dokozhexaenoik - është një acid yndyror i pa-ngopur omega-3.

Pse është e rëndësishme DHA?

Acidet yndyrore omega-3 kontribuojnë në zhvillimin normal të qelizave nervore të trurit dhe nervave, si dhe të parët (shikimin). Në qumështin e gjirit, acidet yndyrore omega-3 janë të pranishme natyrshëm. Për të siguruar që foshnjat që nuk ushqehen me gji të marrin sasinë e duhur të DHA-së, formulës së foshnjës i shtohet DHA, p.sh. në formën e vajit të peshkut.

Çka është ARA?

ARA – është shkurtesa për acidin arachidonic - është zinxhir i zgjatur i acidit yndyror të ngopur omega-6. Në qumështin e gjirit, acidet yndyrore omega-6 janë të pranishme natyrshëm. Sasia varet shumë nga ushqimi i nënës. Për të siguruar që foshnjat pa gji furnizohen në mënyrë adekuate me këto acide yndyrore themelore, formulës së foshnjës ARA, p.sh. i shtohet në formën e vajrave bimore, p.sh. me Mortierella Alpina.

Përmbajtja e disa vitaminave dhe mineraleve do të ndryshojë

Nivelet minimale dhe maksimale të materieve ushqyese, janë të përshtatura në përputhje me nevojat e foshnjave, sipas të gjeturave të fundit shkencore.

Përmbajtja e sasisë së energjisë do të përshtatet për t'i ngjarë qumështit të gjirit

Ekzistojnë të dhëna të reja shkencore për energjinë e nevojshme ditore të foshnjave. Në përputhje me rrethanat, ne kemi përshtatur udhëzimet tona të dozimit:

Kujdesi dhe përvoja - për gjënë më të çmuar në jetë

Formulat tona të reja janë akoma të përshtatura për të përmbushur nevojat e veçanta ushqyese të foshnjave, në mënyrë që ata të marrin gjithçka që ju nevojitet për zhvillimin e tyre.

Për 50 vite tani me  ne i kemi kushtuar të gjithë kujdesin dhe përvojën tonë për të prodhuar formula më të mira. Kjo është arsyeja pse, me formulat tona HiPP, ju mund të besoni në konceptet tona të krijuara prej kohësh që janë zhvilluar nga ekspertët e ushqimit , duke përdorur qumështin e gjirit si një model- bazuar në gjetjet më të fundit në hulumtimin e formulave.

Asgjë nuk ka ndryshuar në konceptin tonë hap pas hapi, emrat e produkteve dhe rekomandimet e moshës.

HiPP Comfort Ushqim Special

HiPP Anti-Reflux Ushqim Special

 

Një recetë e re - çfarë do të thotë kjo për foshnjën time?

 

Për shkak të konsumit të rregulluar të energjisë, ritmi i pirjes dhe sjellja gjatë pirjes, pak mund të ndryshojnë. Informacioni udhëzuese në pako për sasitë e pijes kanë edhe më tej ato vlera. Nëse foshnja juaj kërkon më shumë ose më pak ushqim për shkak të nevojave individuale, ju lutemi kini këtë parasysh.

Përveç kësaj, foshnjat kanë ndjeshmëri shumë të madhe ndaj shijes. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që foshnjat gjithashtu të perceptojnë ndryshimet e shijes, të cilat, për shembull, mund t'i atribuohen përbërjes së re, të përmirësuar me acidet yndyrore.

Si rregull, megjithatë, shija dhe organizmi i foshnjës i përshtaten ushqimit brenda disa ditësh.

A duhet t'i kushtoj vëmendje përgatitjes?

Formulat apo recetat e reja, përmirësojnë gjithashtu tretshmërinë e pluhurit të qumështit. Kjo e bën edhe më të lehtë përgatitjen e shishes:

A mund të përdoret pakoja e mëparshme?

Ju pa problem mund t’i përdorni pakot e mëparshme.

Në rastin më të mirë, ndryshoni gradualisht shishet me shishet tjera. Çdo ditë, zëvendësoni një shishe me ushqimin e mëparshëm me një shishe të ushqimit të ri. Kështu, sistemi i tretjes së foshnjës tuaj gradualisht mund të mësohet me ushqimin e ri.

Prej cilës kohë formula e qumështit me recetën e re do të gjendet në dyqane?

Nga tremujori i dytë i vitit 2020, formula apo receta e re e qumështit HiPP, me formulë të adaptuar, do të jetë në dispozicion në treg. Ju do ta njihni këtë me shënimin "Recetë e re" në paketimin e qumështit.