Kushtet e pjesëmarrjes

Me pjesëmarrjen në lojën shpërblyese automatikisht pranohen rregullat e lojës shpërblyese.

Nga të gjitha format e kompletuara nëpërmjet uebit në mënyrë të automatizuar, do të përzgjidhen tre fitues me short. Loja zgjatë deri më 08.05.2018.

Fituesit do të marrin nga një çantë funksionale të HiPPit si dhe një kuti për qumësht. 

Nuk është e mundur të sigurohet ekuivalenti monetar i çmimeve.

Punonjësit e HiPP dhe të afërmit e tyre nuk mund të marrin pjesë.

Fituesit do të shpallen në ueb si dhe në faqën zyrtare të Facebookut KS më 08.05.2018.

Nëse fituesi nuk kërkon çmimin e tij/saj brenda 30 ditëve ai/ajo humbë të drejtën për të marrë çmimin, i cili do t'i jepet një pjesëmarrësi tjetër të përzgjedhur rastësisht.  HiPP ka të drejtë të botojë fotografinë e fituesit me dhuratë në faqet zyrtare të HiPPit të uebit dhe Facebook-ut. 

Ju urojmë fat!