LCP / LCP acidet yndyrore

LCP përshkruan me iniciale fjalën angleze (long-chain polyunsaturated fatty acids) që do të thotë poli acide yndyrore të pangopshme të zinxhirit të gjatë, të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e trurit dhe qelizave nervore të foshnjave dhe të parët. Shembuj të LCP janë acidi docosahexaenoik (DHA), acidi yndyror omega-3, dhe acidi arachidonic (ARA), si dhe acidi yndyror omega-6. Për shkak se foshnjat nuk mund të prodhojnë vetë LCP-të e mjaftueshme në fillim të jetës së tyre, ushqimi fillestar shpesh përmban LCP me cilësi të lartë. Sipas rregullores së re të BE-së për qumështin si ushqim për foshnje, i cili vjen / hyri në fuqi në vitin 2019, shtimi i LPC-së kërkohet të shtohet ligjërisht.