Menyja
  • from 5 months (after the 5th month)

Fruta mali me mollë

Numri i arttikullit: HR4203
  • 125 g
  • pa ngjyrosës dhe pa konservans shtesë
  • përgatitur me kujdes, për cilësi më të mirë dhe shije
  • pa gluten
Shiko etiketën për më shumë informata (PDF)
Me përbërësit nga bujqesia-organike Me përbërësit nga bujqesia-organike

Kërko produktin ushqim shtesë