Menyja
  • from the 8th month on

Çaj me lule Rotbushi

Numri i arttikullit: 3667
  • 200g
  • mik i dhëmbëve i testuar
  • ky çaj ka shije të frutave është i butë me shije te kaçes dhe portokallit i finalizuar me lule të rotbushit
  • shijon i nxehtë dhe i ftohtë ideal edhe për fëmijë në moshë më të rritur
  • me isomaltolose(fruktozë dhe Glukozë) me karbohidrate natyrale i cili është më i shëndetshëm se sheqeri normal. Isomaltuloza, për dallim nga sheqer i rëndomtë nuk ndryshon nga bakteret në gojë dhe si i tille nuk ka mundësi të metabolizoj dhe në këtë mënyrë nuk kontribuon në mineralizimin e dhëmbëve.
  • HiPP dy dekada të historisë së suksesshme në Kosovë.
Shiko etiketën për më shumë informata (PDF)

Kërko produktin ushqim shtesë