Menyja
  • from 5 months (after the 5th month)

Pure qumështi me banane grizë kakao

Numri i arttikullit: HR5513
  • 190 g
  • pa ngjyrosës dhe pa konservans shtesë
  • pa aroma shtesë
  • përgatitur me kujdes, për cilësi më të mirë dhe shije
  • Kalciumi është i rëndësishëm për zhvillimin e eshtrave
Me përbërësit nga bujqesia-organike Me përbërësit nga bujqesia-organike

Kërko produktin ushqim shtesë