Skip to main content

Bufi i vogël

 

Bufi i vogël (Athene noctua) është një nga llojet e bufit, ka vetëm madhësinë e një zogu të zi. Ai jeton në pemë dhe pemishte të vjetra, parqe dhe rrënoja të braktisura. Mbi të gjitha, pemishtet ofrojnë një zonë të shkëlqyeshme për mbarështim. Bufi i vogël pëlqen të qëndrojë mbi drurë të pemëve dhe të shikojë rrethinën e vet. Në muzg dhe natën, bufi i vogël gjuan insekte dhe minj. Bufi i vogël, për fat të keq, gjithnjë e më pak vërehet sepse nuk gjen vende të mjaftueshme në natyrë për t’u shumuar.

Bufët e vegjël jetojnë në "martesë të përhershme" – pra, ata kanë vetëm një partner gjatë tërë jetës së vet.


Bufët e vegjël jetojnë në "martesë të përhershme" – pra, ata kanë vetëm një partner gjatë tërë jetës së vet