10 argumente për produktet e përcaktuara për fëmijë të vegjël prej 1-3 vjeç

Fëmijët e vegjël kanë kërkesa më të mëdha të materieve ushqyese sesa të rriturit

p.sh.4x më shumë hekur dhe 3y më shumë kalcium sipas peshës trupore.

Produket për fëmijët e vegjël prodhohen nga përbërës të pasur dhe janë pjesërisht më të pasura. Fëmijët e vegjël në ushqimet e tyre duhet të konsumojnë më pak kripë sesa të rriturit…

….në mënyrë që mos të mësohen me ushqim me shumë kripë , dhe për të parandaluar shtypjen e lartë të gjakut që mund të paraqitet më vonë 
(Rregullorja e BE –së për produktet e fëmijëve të vegjël) 

Fëmijët e vegjël në ushqimet e tyre nuk duhet të furnizohen panevojë me sheqer…

…. në mënyrë që most ë mësohen me ushqime të ëmbla, dhe për të parandaluar mbipeshën dhe karies-in. Produktet për fëmijë të vegjël si ëmbëlsira, çokollata me fruta dhe ushqimet e vogla kanë përbërje të kufizuar të sheqerit (Rregullorja e BE –së për produktet e fëmijëve të vegjël). Qumështit për fëmijë nuk ka përmbajtje shtesë të sheqerit –ai përmban vetëm karbohidrate të llaktozëes.

Fëmijët e vegjël nuk janë të gatshëm për procesin e përtypjes …

Produktet ushqimore për fëmijë të vegjël për nga forma dhe konsistenca e tyre janë të përshtatshme për ta.

Fëmijët e vegjël janë në fazën e rritjes

 ….prandaj janë më të ndjeshëm ndaj materieve ndotëse. Për këtë arsye produktet ushqimore të fëmijëve të vegjël nuk guxojnë të kenë përmbajtje të materieve ndotëse dhe mbetjeve. (Rregullorja e BE –së për produktet e fëmijëve të vegjël)

Fëmijët e vegjël janë edhe më të ndjeshëm ndaj Infektimeve

…edhe ndaj produkteve të ngarkuara ushqimore. Higjiena e Produkteve për fëmijë të vegjël është e sigurtë.

Disa aditivë të caktuar nuk janë të lejuar për produktet e fëmijëve të vegjël

 …Produktet për fëmijë të vegjël nuk kanë përmbajtje të aditivëve (Rregullore ).

Fëmijët e vegjël duhet të mësohen me produkte natyra dhe të shëndosha

…Prandaj produktet për fëmijë të vegjël duhet të përmbajnë Përbërës të shëndoshë si Perime dhe pemë , dhe me shumë pak erëza, pa aromatik shtesë .

Veqanërisht paraqitja e ushqimit luan rol të rëndësishëm për fëmijë të vegjël …

Produktet ushqimore për fëmijë të vegjël mund të ndikojnë që për nga forma dhe paketimi të rritet dëshira e fëmijës për ushqim

Fëmijët duhet të mësojnë procesin ngrënies vet, të kafshimit dhe përtypjes …

Produktet ushqimore për fëmijë të vegjël janë posaqërisht për fëmijë të lehta për tu mbajtur në dorë dhe kështu mund të ndikojnë në të mësuarit e të ngrënit vetë.

Shumëllojshmëria e produkteve HIPP bartë mbishkrimi “për fëmijë të moshës 1+” . Këto produkte janë të prodhuara posaqërisht për kërkesat ushqyese të kësaj grupmoshe. Në këtë mënyrë fëmija juaj do të furnizohet me ushqim të sigurtë në të gjitha vaktet.