Paketim i qëndrueshëm në HiPP

HiPP është e përkushtuar për veprime të qëndrueshme. Me Comfort Pack të ushqimeve me qumësht, kompania jep një kontribut tjetër të rëndësishëm për mbrojtjen e klimës. Në shumicën e paketave të qumështit ka vetëm një qese të brendshme. 

Kështu zvogëlon emetimet e CO2 në krahasim me paketimin e mëparshëm me dy qese të brendshme. Në të njëjtën kohë, trajtimi thjeshtohet në mënyrë të konsiderueshme nga një skaj i grithur dhe një kapak i varur. 

Për sigurinë e produktit dhe për të mbrojtur mjedisin, Eco-Comfort-Pack përdor vetëm ngjyrat me bazë të vajit bimor. Duke përdorur këto ngjyra të padëmshme pa vaj mineral, HiPP gjithashtu ofron sigurinë maksimale për produktin dhe për shëndetin e foshnjës tuaj. Kartoni i përdorur është i certifikuar nga FSC (Këshilli i Administrimit të Pyjeve). Ky certifikim ka të bëjë me menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe për përdorimin e përgjegjshëm të natyrës - në dobi të brezave të tashëm dhe të ardhshëm. Sigurisht, të gjitha pjesët e paketimit mund të hidhen të ndarë veç e veç.