Skip to main content

Fëmijët

HIPP ofron për moshen përkatëse për fëmijë produkte që janë të përshtatura në mënyrë specifike për nevojat unike ushqyese. Ato janë të prodhuara  sipas rekomandimeve shkencore mbi ushqimin per femije , dhe të gjithë përbërësit janë të kontrolluar në mënyrë rigoroze. 

Ata mbështesin mjaft thjesht dietë të ekuilibruar në moshen e femijerise -çdo ditë!

Produkte gefunden: {{ countAllLabel }}

Filter