Filozofia e biznesit & Etika e menaxhimit

Kompania HiPP me ndjeshmëri dhe ndërgjegje është përkushtuar për më shumë se 5 dekada rreth çështjes së natyrës, Njeriut dhe Ekonomisë. Pra, Claus Hipp gjithmonë ka garantuar personalisht për cilësinë e produkteve nga shtëpia.

Në vitet e fundit, gjithnjë e më shumë u zhvilluan diskutime rreth rënies së përgjithshme të vlerave në shoqëri. Sidomos në ekonominë globale gjithnjë e më shumë është folur për ndikimin e efekteve të orientimit afatshkurtër të kapitalit, mungesa e përgjegjësisë ndaj punonjësve dhe shoqërisë si dhe mungesën e etikës dhe vlerave morale.

Në vitin 1999, që këtyre pikëpamje të përhapura do t’ju vihet aktivisht me vetëdije përballë, për rastin, Kompania vuri në veprim dhe zhvilloi Menaxhimin etik intern, si besim e mori nga themelet e traditës së krishterë.