A është dëshmuar ndikimi shkencërisht?

Në një studim (Nentwich 2009) janë krahasuar foshnjet e rrezikuara nga alergjia që ushqehen me qumështin e gjirit dhe foshnjet tjera të cilat janë ushqyer me hidrolizate, gjenden poashtu në të ushqyerit fillestar që përdoret nga HiPP HA.

Rezultati: "Rreziku i zhvillimit të një pezmatimi të lëkurës atopike gjatë dy viteve të para të jetës, foshnjet që kishin ushqimin fillestar të ushqyerit me gji dhe / ose kryesisht mund të jenë të krahasueshme me foshnjet e ushqyera me qumësht HA HiPP." (Nentwitch - studim prospektiv vëzhgimor - Pediatria klinike, 2009)

Nuk ka pasur ndryshime në zhvillimin e sëmundjeve të alergjisë së lëkurës (dermatiti atopik) në dy vitet e para të jetës. Poashtu, reagimi alergjik ndaj proteinave të qumështit të lopës ishte i ngjashëm në gjashtë muajt e parë ndërmjet grupeve. Të ushqyerit me gji dhe ushqimi i qumështit HA HiPP për foshnja zhvillohej mirë sipas moshës.

Studimi arriti në përfundimin se në ushqimin fillestar HA HiPP përdoret hidrolizati që mbron me sukses foshnjet e rrezikuara nga alergjia, ngjashëm sikur qumështi i gjirit.