Biodiversiteti

Speciet dhe ekosistemet kanë nevojë për mbrojtjen tonë

Përveç ndryshimit të klimës, ruajtja e biodiversitetit është një nga sfidat kryesore, sepse humbjet globale janë alarmante: 60 për qind e ekosistemeve konsiderohen të dëmtuara dhe 20 për qind e gjitarëve kërcënohen nga zhdukja. Në gjashtë vitet e fundit, një racë është zhdukur për çdo muaj. Për shkak të humbjes së habitatit, specieve dhe gjeneve, natyra po varfërohet dhe baza e ekzistencës njerëzore është e kërcënuar.

Kultivimi i perimeve

Kimia është e ndaluar !

Kualitet i cilësisë së lartë

Deri në 260 Kontrolla