Biodiversiteti

Speciet dhe ekosistemet kanë nevojë për mbrojtjen tonë

Përveç ndryshimit të klimës, ruajtja e biodiversitetit është një nga sfidat kryesore, sepse humbjet globale janë alarmante: 60 për qind e ekosistemeve konsiderohen të dëmtuara dhe 20 për qind e gjitarëve kërcënohen nga zhdukja. Në gjashtë vitet e fundit, një racë është zhdukur për çdo muaj. Për shkak të humbjes së habitatit, specieve dhe gjeneve, natyra po varfërohet dhe baza e ekzistencës njerëzore është e kërcënuar.

Ferma Ehrensberger Hof, është model për larminë biologjike

Testimi i një ferme si model ekonomik për biodiversitetin, si një shembull për prodhuesit tanë.

Përdorimi i letrës së ricikluar

Përdorimi i vazhdueshëm i letrës së ricikluar ruan shumëllojshmërinë e pyjeve

Mbrojtja e klimës dhe ujërave

Mbajtja dhe të ushqyerit e kafshëve të ndryshme në fermë të përshtatshme, janë përbërësit kryesorë të bujqësisë ekologjike.

 

Biodiversiteti në Kompani të Mirë

HiPP-i është anëtar i iniciativës "Biodiversiteti në Kompani të Mirë".

Veprimet HiPP

HiPP-i është i angazhuar për biodiversitetin dhe kundër inxhinierisë së gjelbër gjenetike