Origjina e qumështit tonë Bio-Milch

Prej nga e ka origjinën qumështi organik, BIO-Milch i HiPP-it ushqim i qumështit?

HiPP përdor vetëm qumështin nga fermat e fshatit që veprojnë në pajtim të plotë me udhëzimet e prodhimtarisë organike. Lopët mbahen në kushte të përshtatshme dhe ushqehen për më shumë se 200 ditë në vit në  kullotat natyrore, të kultivuara pa plehra kimike dhe pa pesticide sintetike. Kafshët e ushqyera natyrshëm me bar, sanë apo drithëra të kualitetit të garantuar më të mirë Bio-Kualitet, nga kjo fushë e pasur jona, rrjedh qumështi i shëndetshëm. Kjo e bën qumështin Bio-Milch të HiPP-it, ushqim qumështi tejet të vlefshëm.

HiPP qumështi bio-organik është i kontrolluar rreptë

E gjithë kjo është e verifikuar vazhdimisht nga institucionet e kontrollit gjatë vizitave të paparalajmëruara. Përveç kësaj, të gjitha produktet HiPP i kontrollon në laboratoret e veta që janë më të rrepta se sa kërkohet nga ligji. Kjo siguron që për fëmijën Tuaj përpunohet vetëm bio-qumështi më i mirë organik.