Mbrojtje e qëndrueshme e mjedisit dhe klimës

Mbrojtja e mjedisit shembulli në vendin Pfaffenhofen

"Mbrojtja e klimës dhe atmosferës është një nga detyrat më të mëdha të kohës sonë"

Uzina e HiPP-it në Pfaffenhofen

HiPP ka qenë në gjendje të zvogëlojë emetimet e CO2-me rreth 90% në 14 vitet e fundit, përmes përdorimit të vazhdueshëm të energjisë së rinovueshme. . . Në krahasim me 2000, rreth 14,000 t më shumë CO2 u kursyen në vitin 2014. Për të lidhur këtë sasi CO2₂, do të kërkohej një zonë pyjore me madhësinë prej rreth 5,000 fushave të futbollit.