Mbrojtja e mjedisit

Ne dokumentojmë mbështetjen tonë për mbrojtjen e mjedisit dhe veprimet tona të qëndrueshmërisë me shifra.Ne dokumentojmë mbështetjen tonë për mbrojtjen e mjedisit dhe veprimet tona të qëndrueshmërisë me shifra. 

Treguesit e mjedisit

Këtu mund t'i lexoni qëllimet tona mjedisore për vitin 2014.

Inputet e ekuilibrit mjedisor

HiPP-i është përpunuesi më i madh në botë i lëndëve të para organike-biologjike. Me bio kultivimin tonë, ne mbrojmë tokën dhe ujërat nëntokësorë.

Outputet e ekuilibrit mjedisor

Outputet e ekuilibrit mjedisor