Mbrojtja e mjedisit

Ne i vendosëm vetes synime ambicioze për mjedisin.

Shifrat kryesore të të gjitha hyrjeve dhe rezultateve të rëndësishme, dokumentojnë shkallën në të cilën mbrojtja e mjedisit në HiPP po bën përparim konkret.

Qëllimet

Shifrat kryesore 201120122013Parashikimi 2014
Materialet operative kg/to2,12,62,02,0
Mjetet e pastrimikg/to1,92,42,71,9
EnergjiakWh/to728,2774,6767,2728,2
  vetëm prodhimi i avullitkWh/to488,1509,5519,1488,1
  vetëm prodhimi i energjisë elektrikekWh/to 102,3100,7100,7
Ujim3/to7,58,18,27,5
Paketimikg/to497,3513,0509,8497,3
Ujërat e zezam3/to6,46,97,36,4
  Uji për ftohje Ilmm3/to2,52,72,82,5
 Impianti i trajtimit të ujërave të zezam3/to3,94,24,53,9
Mbeturinat totalkg/to229,2234,4240,4229,6
Mbeturinat e joriciklueshmekg/to5,35,55,75,3
Dioksid karbonikg/to31,744,337,631,7

Kultivimi i perimeve

Kimia është e ndaluar !

Kualitet i cilësisë së lartë

Deri në 260 Kontrolla