Mbrojtja e mjedisit

Ne i vendosëm vetes synime ambicioze për mjedisin.

Shifrat kryesore të të gjitha hyrjeve dhe rezultateve të rëndësishme, dokumentojnë shkallën në të cilën mbrojtja e mjedisit në HiPP po bën përparim konkret.

Qëllimet

Shifrat kryesore   2011 2012 2013 Parashikimi 2014
Materialet operative kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Mjetet e pastrimi kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Energjia kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  vetëm prodhimi i avullit kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  vetëm prodhimi i energjisë elektrike kWh/to   102,3 100,7 100,7
Uji m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Paketimi kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Ujërat e zeza m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Uji për ftohje Ilm m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
 Impianti i trajtimit të ujërave të zeza m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Mbeturinat total kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Mbeturinat e joriciklueshme kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Dioksid karboni kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7