Peshku nga kapja e qëndrueshme

Peshqit për HiPP-in, vijnë ekskluzivisht nga peshkimi i qëndrueshëm, i certifikuar nga MSC dhe bio akuakultura. MSC garanton që peshkimi i kontrolluar përputhet me standardet e specifikuara mjedisore, mbron rezervat e peshkut dhe ushtron menaxhim efikas

Për të garantuar cilësinë më të mirë të peshkut, kushtet e mjedisit analizohen vazhdimisht dhe bëhet përzgjedhja e terrenit, veçanërisht është i favorshëm i peshkimit në dete të hapura.

Kështu, HiPP-i jep një kontribut aktiv në kundër mbipopullimit të deteve dhe ruajtjen e rezervave të peshkut. Kështu, konsumatorët tanë që sot janë të vegjël, edhe kur të rriten, ende do të kenë burime të mjaftueshme për furnizim me peshk

Marine Stewardship Council është një organizatë ndërkombëtare e pavarur, jofitimprurëse për certifikimin e peshkimit të qëndrueshëm. Certifikuesit e pavarur kontrollojnë vazhdimisht nëse peshkimi plotëson dhe zbaton standardet e larta të MSC. Standardi MSC garanton që peshqit vijnë nga peshkimi i çertifikuar që mbron mjedisin dhe rezervat e peshkut.