Jashtëqitjet e parregullta

Shumë probleme rreth jashtëqitjes janë vetëm probleme të dukshme. Një fëmijë i cili është ushqyer me qumësht gjiri, mund të ketë jashtëqitje deri në pesë herë brenda ditës ose vetëm një herë në javë- të dyja janë normale për sa kohë ka gjallëri.

Nëse foshnja është ushqyer me ushqim qumështi për të porsalindurit, nëse ngjajnë vështirësi gjatë jashtëqitjes, është shenjë se gjatë përgatitjes së ushqimit nuk është përdorur mjaft ujë. Nëse edhe më tej ka vështirësi për jashtëqitje, pas ndryshimeve të mënyrës së përgatitjes, jepni foshnjes lëngje apo çaj shtesë në mes të racioneve.

Ndonjëherë është gjithashtu vendimtare fortësia e ujit të çezmës. Informacioni rreth fortësisë së ujit që i ka ujësjellësi juaj. Në këtë rast, ju duhet të vloni ujin pesë minuta. Kjo çon në formimin e kalkut që mbetet në tenxhere.

E rëndësishme: Nëse këto mundësi nuk hasen te foshnja juaj, ju mund të përpiqeni të rregulloni nevojën me shtesat e frutave dhe lëngje frutash.