Realizimi dhe kontrolli i cilësisë

Edhepse ne përdorim vetëm përbërësit e zgjedhur me kujdes, rruga e kujdesshme drejt cilësisë më të lartë shpije nëpër një sistem të fuqishëm të sistemit të kontrollit.

Së paku 260 inspektime

Përmbajtja e çdo kavanozi kalon përmes analizës së tokës, analizës së lëndëve të para deri te verifikimi i produktit përfundimtar nëpërmjet një sistemi të sigurtë të kontrollit, që përbëhet prej së paku 260 kontrolleve. Kur fermerët tanë pas të vjelave i dorëzojnë te ne frutat dhe perimet, analizohen përbërësit e tyre më të rëndësishëm. Nëse laboratori ynë gjen aty ndonjë substancë që nuk e ka vendin aty, ne nuk do ti përpunojmë më tej këto lëndë të para, nga ky prodhues.

Laboratori i HiPP-it është ndër më të mirët në Evropë

Me pajisjet e veta teknike, laboratori ynë mund të zhvillojë 1200 analiza të filtruara nga ndonjë mbetje. Analiza bëhet edhe në sasitë tepër të vogla, si p.sh. përzgjedhet kokrra e kripës në një pishinë 50 metërshe.