Veçantia e HIPP përkujdesjes

Të gjitha prodhimet janë pa vaj mineral, përmbajnë materje natyrore të pëlqyeshme për lëkurën nga bajamet dhe janë zhvilluar ashtu që të zvogëlojnë rreziqet nga alergjitë:

  • Pa materje aromatike të dyshimta alergjike (sipas Direktivës 2003/15/EC)
  • Kudo që të jetë e mundur, pa ngjyrë dhe materje konservuese
  • Pa sapun, vetëm materje larëse shumë të buta
  • Pa emulgatorët PEG
  • Të lejueshme për lëkurë, të miratuara dermatologjikisht