Filozofia e cilësisë

"Mbi 60 vjet me kujdesin më të madh jemi të përkushtuar me bindje ndaj bujqësisë organike-biologjike.

Nga përgjegjësia për zhvillimin e natyrshëm dhe të shëndetshëm të fëmijës tuaj, kjo është për mua një detyrë jetësore.

"Për këtë qëndroj me emrin tim".

Claus Hipp garanton personalisht për prodhimin e shëndetshëm të ushqimit me shijen e dëshmuar të cilësisë më të lartë në harmoni me natyrën.