Filozofia e cilësisë

Claus Hipp – Për këtë qëndroj me emrin tim.

"Mbi 60 vjet me kujdesin më të madh jemi të përkushtuar me bindje ndaj bujqësisë organike-biologjike.

Nga përgjegjësia për zhvillimin e natyrshëm dhe të shëndetshëm të fëmijës tuaj, kjo është për mua një detyrë jetësore.

"Për këtë qëndroj me emrin tim".

Claus Hipp garanton personalisht për prodhimin e shëndetshëm të ushqimit me shijen e dëshmuar të cilësisë më të lartë në harmoni me natyrën.

Kultivimi i perimeve

Kimia është e ndaluar !

Kualitet i cilësisë së lartë

Deri në 260 Kontrolla