Skip to main content

HiPP përbërësit e eksploruar organik

Ju lutemi zgjidhni përbërësin:


Më shumë për temën e bio-cilësisë nga HiPP


Prodhimet tona organike

Filloi si një vizion, ndërsa sot është një shenjë dalluese: HiPP është i përkushtuar për cilësinë më të lartë të prodhimit organik. Për të gjitha produktet HiPP vlen verifikimi dhe përzgjedhja që nga fusha e prodhimit, përzgjedhja e tokës, farës dhe lëndës së parë.

Mëso më shumë


HiPP Bio-Vula

Edhe më e rreptë, më e saktë dhe më e besueshme: HiPP Bio-vula mund të jetë e besueshme pa kufizim për prindërit. Në intervistë, shpjegon Prof. dr. Dr. Claus HiPP dallimin e bio standardit dhe HiPP bio-cilësisë.

Mëso më shumë