Lëndët e rëndësishme ushqyese

Ushqimi i drejtë gjatë shtatzënësisë luan rol shumë të rëndësishëm për zhvillimin e shëndetshëm të foshnjes. Këtu kemi paraqitur shkurt lëndët kryesore ushqyese, se ku gjenden ato dhe çfarë mund të ngjajë në rast të mungesës së tyre.