Paketim i qëndrueshëm në HiPP

Përpunimi i plehrave – Çfarë ndodh në të vërtetë me mbeturinat tona?

Plehrat janë të riciklueshme në vendin e gabuar. Mbetjet e mbetura (koshi i zi) digjen dhe riciklohen sa më mirë që të jetë e mundur. Kjo ndodh, për shembull, në një impiant djegieje mbetjesh për prodhimin e ngrohjes për ngrohje qendrore. Materialet e riciklueshme në koshin ose thesin e verdhë, nga ana tjetër, sa më mirë sistematizohen dhe riciklohen. Kjo do të thotë: Lënda e parë e përftuar shërben, për shembull, si bazë për prodhimin e qeseve të plehrave, kutive të luleve dhe shportave për treg. Në mënyrë ideale, kjo rezulton si material i ri për paketim. Sa më mirë që konsumatorët të ndajnë komponentët e ndryshëm të ambalazhit (p.sh. heqja e kapakut nga gota e kosit), aq më i lehtë bëhet riciklimi.

Çfarë është riciklimi dhe pse është i rëndësishëm?

Sa më i lartë të jetë niveli i riciklimit të paketimit, aq më mirë mund të ripërdoret (riciklohet) pas asgjësimit. Një nivel i lartë riciklimi është parakusht për prodhimin e riciklimit.Prandaj është baza për zinxhirin e ekonomisë.

Në gamën tonë të prodhimeve të kujdesit HiPP Babysanft, ne arrijmë aftësinë e riciklimit mesatar prej 90%.

Pse nuk arrijmë riciklueshmërinë 100% të paketimit tonë?

Substancat e nevojshme si bojërat e printimit dhe ngjitësit, e prishin procesin e riciklimit. Kombinimet e materialeve të lidhura me teknikën, gjithashtu, nuk lejojnë riciklueshmërinë 100%. Vetëm paketimi transparent dhe i pa printuar është 100% i riciklueshëm. Megjithatë, këto nuk garantojnë mbrojtjen e nevojshme nga shenja për përmbajtjen e ndjeshme. Prandaj, riciklimi i paketimit tonë është aq i lartë sa e lejon procesi i prodhimit dhe produkti përkatës i kujdesit. Paketimi i vajit tonë të kujdesit HiPP Babysanft, për shembull, ka një nivel riciklimi prej 99%!

Çfarë është riciklimi? Nga vjen dhe ku mund të përdoret?

Riciklimi më i njohur është ndoshta letra e mbeturinave. Në thelb, materiali i ricikluar është rezultat i një procesi të riciklimit. Disa nga riciklimet e plastikës në Gjermani, bëhen nga materialet e riciklueshme të mbledhura në thesin ose koshin e verdhë. Riciklimet plastike nuk arrijnë "pastërtinë" e nevojshme për paketimin e ushqimit në sektorin eushqimit për fëmijë.

Ndryshe është me qelqin dhe aluminin: Këto riciklime mund të përdoren për paketimin e ushqimit pa hezitim sepse nxehen shumë fort gjatë përpunimit, gjë që eliminon papastërtitë.

Pse po i refuzojmë aktualisht riciklimet për ambalazhet plastike?

Kur bëhet fjalë për qelqin, ne tashmë përdorim riciklimin (p.sh. nga grumbullimi i xhamit të përdorur) për ushqimin tonë të foshnjave në "paketimin që bie në kontakt me "produktin". HiPP i kushton shumë rëndësi cilësisë, mos dëmtimit të paketimit dhe materialeve të paketimit. Sepse, për ne, para së gjithash, prioritet është mirëqenia dhe siguria e foshnjave dhe të vegjëlve.

Gjendja aktuale e teknikës nuk siguron cilësi të papërshtatshme të materialit pas klasifikimit, copëtimit dhe larjes së ambalazheve plastike. Prandaj, riciklimet e plastikës janë aktualisht të paimagjinueshme si ambalazhe për prodhimet ushqimore që bien në kontakt me produktin për foshnjat dhe fëmijët e vegjël.

Riciklimi i përfunduar mund të jetë po aq i mirë sa burimi nga i cili është bërë. Përveç paketimit të ushqimit, thesi i verdhë mbledh edhe ambalazhe për ilaçe, agjentë pastrimi, vaj motori, detergjente, etj dhe i riciklon së bashku. Ka vetëm një ndarje sipas materialit plastik dhe jo sipas origjinës dhe pastërtisë.

Ne kontrollojmë vazhdimisht nëse riciklimet mund të përdoren në HiPP për paketimin e prodhimeve të kozmetikës.

Pse materiali i ricikluar është i përshtatshëm për kutitë e palosshme?

HiPP, për kutitë e palosshme, përdor materialin e ricikluar nëse ai material nuk ka rënë në kontakt të drejtpërdrejtë me përmbajtjen e produktit. Në gamën tonë të kujdesit, për shembull, të gjitha kutitë e palosshme janë bërë nga të paktën 80% nga letra e mbeturinave (riciklohen).