Qumështi i nënës dhe të ushqyerit me gji

E rëndësishme

Të ushqyerit me gji për fëmijën tuaj është mënyra më e mirë dhe më e vlefshme dhe në të njëjtën kohë mbrojtja më  e mirë ndaj sëmundjeve. Gjidhënia e shpeshtë, është mënyra më e mirë për nxitjen e rrjedhjes së qumështit të gjirit. Kushtoni vëmendje të veçantë të ushqyerit me gji për  të balancuar ushqimin dhe të ketë ushqim të mjaftueshëm. Vendimi për të ndalur të ushqyerit me gji është shumë i vështirë kthehet prapa. Nëse përdorni ushqim plotësues, mund të ndikojë në suksesin e të ushqyerit me gji. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon të ushqyerit me gji të foshnjes, 6 muaj. Këshillohuni me klinikën Tuaj ose me  pediatrin. Përgatitja jo e qëlluar e ushqimit të qumështit për foshnjën mund të shpije në probleme shëndetësore. Ju lutemi, vini re me kujdes këshillat dhe udhëzimet e përgatitjes së ushqimit në pako.