Aftësitë motorike dhe Gjuha

Si duket zhvillimi normal i aftësive motorike dhe gjuhës te një foshnje?

Zhvillimi motorik

Këtu po ju japim një pasqyrë të hapave të zhvillimit motorik në 12 muajt e parë të jetës...

Zhvillimi i gjuhës

Këtu po ju japim një pasqyrë të hapave të zhvillimit të gjuhës së foshnjes tuaj...