Qëndrueshmëria në kompani

Për ne në HiPP, qëndrueshmëria nuk është një çështje e modës. Ne kemi qenë të përkushtuar për bio kultivimin përmbi 60 vjet më parë dhe si pionier, kemi formuar standarde të qëndrueshme. Menaxhimi ynë i qëndrueshmërisë përfshinë kompaninë si një të tërë dhe vëmendjen në zinxhirin e krijimit të vlerave.

Kultivimi i perimeve

Kimia është e ndaluar !

Kualitet i cilësisë së lartë

Deri në 260 Kontrolla