Qëndrueshmëria në kompani

Për ne në HiPP, qëndrueshmëria nuk është një çështje e modës. Ne kemi qenë të përkushtuar për bio kultivimin përmbi 60 vjet më parë dhe si pionier, kemi formuar standarde të qëndrueshme. Menaxhimi ynë i qëndrueshmërisë përfshinë kompaninë si një të tërë dhe vëmendjen në zinxhirin e krijimit të vlerave.

Qëndrueshmëria si një filozofi e korporatave

 Qëndrueshmëria është ekuilibri midis tri dimensioneve të ekologjisë, ekonomisë dhe çështjeve sociale.

Qëndrueshmëria në organizimin e korporatave

Çdo sektor ka të emëruar një person përgjegjës për qëndrueshmërinë i cili është i angazhuar në mënyrë aktive për zhvillimin dhe zbatimin e këtyre qëllimeve.

 

Shpërblime & çmime

Angazhimi për qëndrueshmërinë nuk është i dokumentuar vetëm në shpërblime dhe çmime, por edhe me besimin e madh që gëzon HiPP në mesin e konsumatorëve. Për HiPP-in, kjo do të thotë mirënjohje e lartë dhe nxitje për synime të reja

Njeriu është në fokus

Për HiPP-in si një biznes familjar i mesëm, menaxhimi i përgjegjshëm dhe social është gjithashtu baza e...

Diversiteti biologjik

Humbja e biodiversitetit në mbarë botën është alarmante. Kjo vlen edhe për kultivimin që kanë bërë njerëzit nëpër mijëvjeçar...

Mbrojtje e qëndrueshme e mjedisit dhe klimës

Mbrojtja e klimës dhe atmosferës është një nga detyrat më të mëdha të kohës sonë. HiPP kursen me konsekuencë përmes menaxhimit të qëndrueshëm të mjedisit...

Mbrojtja e mjedisit

Për mjedisin, ne i vendosim vetes synime ambicioze.

Raportet e qëndrueshmërisë

Rezultatet dhe qëllimet për të ardhmen, janë dokumentuar rregullisht me raportin tonë mjedisor, nga viti 1995.

Udhëzimet e qëndrueshmërisë

Grupi HiPP, është i përkushtuar në ruajtjen dhe krijimin e mjedisit.