Të ushqyerit e foshnjeve hipoalergjike

Foshnja nga familja me alergji, sipas mundësive, duhet të ushqehet me gji së paku 6 muaj. Kjo është mënyra më e mirë e mbrojtjes nga alergjitë. Foshnjet e rrezikuara nga alergjia, që nuk ushqehen me gji apo kanë ushqim të pamjaftueshëm gjiri, më i miri është ushqimi hipoalergjik për foshnje i HiPP-it.

Çka është alergjia?

Alergjia është dukuri në rritje, që prek foshnjat, mesatarisht nga 20 deri 30%...

A është fëmija im i rrezikuar nga alergjitë?

Një fëmijë konsiderohet i rrezikuar nga alergjia, nëse ai ka një të afërm të drejtpërdrejtë me alergji (nëna, babai ose vëllai apo motra)...

Çka është HA-ushqim?

Tipar i veçantë i HiPP HA-ushqimit fillestar është tretja (çarja) e fortë e proteinave.

Studimet për ndikimin

Në një studim (Nentwich 2009) foshnjet e prirura me alergji që ushqehen me qumësht gjiri janë krahasuar me foshnjet me prirje për alergji...

Çfarë mund të bëj më shumë?

Gjithashtu edhe në rrethin e foshnjes tuaj mund të bëni që ta zvogëloni rrezikun e alergjisë...