Udhëzues

Të ushqyerit dhe zhvillimi i një foshnje ngre shumë pyetje. Ne në HIPP do të donim t’iu asistonim përgjatë këtyre momenteve emocionuese dhe frymëzuese duke iu ofruar përgjigje dhe këshilla.

Kalendari i vaksinimit

Cila vakcinë është e rëndësishme? Sa është distanca kohore deri në vakcinimin tjetër? ...