Këshilla

Ju do të keni një fëmijë dhe për këtë ju përgëzojmë që tani. Sepse për juve ka filluar një fazë e re e jetës shumë interesante dhe e jashtëzakonshme. Shumë pyetje ju kaplojnë si: çka dhe sa duhet të ha, a më duhen vitaminat shtesë dhe shumë pyetje tjera.