Politika e privatësisë

Mirë se vini në faqen tonë të internetit, hipp.de, dhe ju falënderojmë për interesimin Tuaj ndaj kompanisë tonë dhe produkteve tona. Është e vetëkuptueshme që ne e kemi marrë shumë seriozisht mbrotjtjen e të dhënave Tuaja. Prandaj, ne kështu duam t’ju informojmë se si të dhënat e marra nga ne për Juve, përpunohen nga Hipp. Ueb faqja e internetit, Hipp.de është shpërndarë nga HIPP GmbH & Co. KG Vertrieb, Pfaffenhofen (më tej i referohemi si Hipp). 

HiPP mbledh, ruan dhe përpunon të dhënat tuaja personale vetëm nëse si të tilla janë të lejuara në bazë të rregullave ligjore, ose në qoftë se ju na keni dhënë pëlqimin tuaj për ta bërë këtë. Të dhënat nuk i dërgohen palëve të treta. Mënyra më e mirë për të pasur informacion mbi të dhënat e ruajtura në Hipp është kur keni përdorur adresën e kontaktit të dhënë në seksionin "Kontakti".

1. Përpunimi i të dhënave

Ka dy mënyra me të cilat ne kemi marrë të dhënat: Ose ju i keni dhënë ato për ne, ose ne i kemi mbledhur ato, deri sa ju keni përdorur shërbimet tona.

1.1 Të dhënat që Ju na keni dhënë

Në përgjithësi, ju mund të përdorni faqen tonë të internetit, pa na dhënë drejtpërdrejt të dhënat tuaja personale. Në qoftë se ju përdorni disa shërbime tona, për shembull HiPP Klubi Foshnja ime, abonimin newsletter ose formularin e kontaktit, ne do t‘ju pyesim për të dhëna personale. Kjo mund të përfshijë, për shembull, emrin tuaj, adresën tuaj të e-mail –it ose adresën tuaj postare. Kjo do të bëjë që një shërbim i caktuar të zhvillohet më shpejtë dhe mënyrë më miqësore. Disa shërbime nuk mund të sigurohen pa kontributin tuaj duke i deponuar të dhënat. Për të mësuar për detaje të mëtejshme, për të gjitha shërbimet e ofruara nga hipp.de, ju lutem, lexoni seksionin 2 të këtij udhëzimi për ruajtjen e të dhënave.
 

1.2 Të dhënat që ne marrim kur keni përdorur shërbimet tona

Disa nga të dhënat janë mbledhur posa që ju vizitoni faqen tonë të internetit.

1.2.1 Të dhënat e protokollit

Të dhënat e mbledhura në mënyrë automatike, përfshijë të dhënat e protokollit të uebserverit. Çdo herë që Ju hyni në një faqe të shërbimeve tona online dhe sa herë ju shkarkoni një skedar, të dhënat e hyrjes në lidhje me këtë proces janë ruajtur në një skedar protokolli në serverin tonë. Çdo bazë e të dhënave përbëhet nga:

  • Faqja nga e cila është kërkuar faqja e re ose skedari
  • Emri i skedarit të kërkuar ose faqja
  • Datën dhe kohën e kërkesës, nëse kërkesa ishte e suksesshme dhe shfrytëzimi i kapaciteteve të serverit në kohën e kërkesës
  • Vëllimi i të dhënave të transferuara
  • IP adresa nga e cilat ju e keni të përcaktuar nga shpërndarësi i rrjetit
  • Nëse ju hyni me një llogari përdoruesi, në mënyrë që të dhënat e përdoruesit për shërbimin përkatës të internetit
  • Zbulimi i klientit (telefon celular, desktop, etj.)
  • Përdorues me agjent

Kërko informacione që janë ruajtur dhe vlerësohen ekskluzivisht në mënyrë anonime për qëllime statistikore.

1.2.2 Cookies

Cookies janë skedarë të vegjël, që përmbajnë një varg të karaktereve, në të cilat ky informacion është i ruajtur ose i dekriptuar ose i enkriptuar (decrypted ose Encrypted). Serveri dërgon cookie në kompjuterin tuaj ku ata janë të ruajtur. Ata së pari do të shërbejë për identifikimin e kompjuterit nga i cili keni arritur në faqen e internetit. Nëse ju hyni në një faqe interneti, cookies janë përdorur për të njoftuar serverin a keni hyrë në të për herë të parë apo nëse ju jeni të autorizuar për të hyrë në faqe. Çdo cookie ka datën e skadimit, nga e cila ajo humb vlefshmërinë e saj. Cookies bën të mundur për të mbajtur gjurmët e lëvizjeve të përdoruesit nga faqja në faqe, në faqen e internetit dhe madje edhe nga faqja e internetit në faqen e internetit. Cookies mund të përmirësojë komunikimin midis serverit tonë dhe kompjuterin tuaj, duke e bërë faqen e internetit që përdorni shumë më të rehatshme. Cookies nuk mund të furnizohen vetëm nga operatori i internetit, ata mund të jenë, pra, nga ofruesit e palës së tretë. Shfletuesi juaj ofron mundësinë e shfaqjes cookies në kompjuterin tuaj, fshirjes nga ato ekzistuese ose vendosjen konfigurimin e kompjuterit tuaj në një mënyrë ku nuk ka mundësi të gjitha cookies të ruajtur në diskun tuaj ose asnjë nga ata. Ju lutem vini re se disa funksione (p.sh. prerjet) nuk do të funksionojnë si duhet nëse ju çaktivizoni pranimin e cookies.

Aktualisht ne përdorim cookies në faqen tonë të internetit për qëllimet e mëposhtme, të cilat sigurojnë funksionim të duhur:

Emri i cookie Funksioni i cookie
Cookies etracker Zbulimi i vizitorëve të rikthyer; përshkrimi nën 1.2.3.
Cookie sesion, jo-të vazhdueshme (HiPP Klubi Foshnja) Ruajtja e log-in për HIPP Klub Foshnja ime, për kohëzgjatjen e vizitës tuaj në faqen e internetit deri sa ju të hyni ose të mbyllni shfletuesin për të ofruar komoditet të lartë për përdoruesit, për larminë e shërbimeve të ofruara nga faqet e internetit dhe HIPP Klub Foshnja ime.
Cookie sesion, jo-të vazhdueshme (shënim) Ndalon shënimet për kohëzgjatjen e vizitës tuaj në faqen e internetit.
Cookie sesion, jo-të vazhdueshme (Online shop) Këto ruajnë regjistrimin log-in, duke memorizuar përmbajtjen tuaj të listës së shopingut, ndërsa në dyqan me produktet që keni shikuar në fund të sesionit do të ofrojë shërbime të bazuara në sjelljen tuaj gjatë vizitës që keni bërë, në pajtim me kohëzgjatjen e vizitës tuaj në ueb derisa ju të hyni ose të mbyllni shfletuesin.
Cookie sesion, jo-të vazhdueshme (portal për profesionistët e kujdesit shëndetësor) Ruajtja e log-in dhe të memorizuar përmbajtjen e listës së shopingut, në mënyrë që shërbimi që i përket portalit për kohëzgjatjen e vizitës tuaj në faqen e internetit, deri sa ju të hyni ose të mbyllni shfletuesin.
Zhveshja e faqesTregon ose sugjeron disa përmbajtje promovuese dhe siguron bëri çdo lajmërim, shfaqet vetëm një herë.
Shënim cookie Ndalon shënimin cookie nga rishfaqja për kohëzgjatjen e vizitës tuaj në faqen e internetit deri sa ju mbyllni browser.

1.2.3 etracker

Hipp.de dhe nën-faqet e lidhura me përdorimin e teknologjive të ofruara nga etracker ShPK ("etracker") shërbejnë për të mbledhur dhe ruajtur të dhënat në mënyrë që të përmirësojë shërbimet e saj të internetit. Këto të dhëna për këtë arsye mund të përdoren për të krijuar profilet e përdoruesve nën një pseudonim. Për këtë qëllim, mund të përdoren cookies. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që janë ruajtur në cache (skeda) lokale të vizitorit në faqen e shfletuesit. Cookies do të bëjë të mundur që të njohë një vizitor të shfletuesit të internetit. Të dhënat e grumbulluara nga teknologjitë etracker nuk do të përdoren për të determinuar apo dëmtuar identitetin personal të një vizitori në faqen e internetit, dhe nuk do të jenë përpiluar me të dhënat personale në lidhje me personin e përmendur nga aty me pseudonimin, nëse nuk bihet dakord dhe merret miratim nga personi në fjalë. Mbledhja dhe ruajtja e të dhënave mund të revokohet në çdo kohë në lidhje me shërbimet e mëposhtme:

Nuk po e vëreni butonin? Ju lutem deaktivizoni Ad-blocker-in Tuaj dhe ngarkojeni sërish ueb faqen.

1.2.4 Shërbimet e mëtejshme të regjistrimit dhe metodat

[...]

2. Shërbimet individuale

2.1 Formular kontakti

Faqja jonë e internetit përmban një formular kontakti që ofron mundësinë për juve të vëni kontakt me ne, kështu ju mund të merrni përgjigje për çdo pyetje tuaj individuale. Në çdo rast, ne do të ruajmë emrin tuaj të parë e të fundit dhe adresën tuaj e-mail, kështu që ne bëjmë të mundur kontaktin me juve. Nëse ju na jepni numrin tuaj të telefonit, kështu ne do të kemi kënaqësinë për t’ju thirrë dhe të japim përgjigjen ndaj pyetjes tuaj.
Të gjitha të dhënat tuaja do të përdoren ekskluzivisht për t'iu përgjigjur pyetjes tuaj; po assesi nuk mund të përdoren as për biseda shitjeje as për qëllime promovuese. Nëse ju jeni një anëtar i Hipp Klubit Foshnja, ne mund të rinovojmë të dhënat e kontaktit tuaj, nëse është e nevojshme.

Ne do të jemi të kënaqur nëse ju informojmë rreth çdo të dhëne apo të bazës së të dhënave që janë grumbulluar lidhur me juve. Për detaje të mëtejshme, ju lutem lexoni seksionin "Kontakti".

2.2 Buletinet përveç atyre për Hipp Klub Foshnja ime

Ne ofrojmë mundësinë e nënshkrimit (ose mosshkrimin) për numrat e buletineve të mëtejshme në lidhje me produktet tona. Për regjistrim dhe komunikimit për qëllim të caktuar, ne kërkojmë të mbledhim adresën, mbiemrin dhe emrin e parë. Përveç kësaj, ne mbledhim adresën tuaj të e-mail-it, kështu që nuk mund të verifikojmë regjistrimin tuaj dhe t‘ju dërgojnë lajmet e boletinit, newsletter.
Ne gjithmonë përpiqemi të përmirësojmë gazetën tonë. Kjo, pra, përfshin vlerësimin e buletinit të dërguar, p.sh. nëse në adresën e-mail-it në të cilën dërgojmë, ka arritur buletini, nëse është hap dhe cilat lidhje në ueb janë klikuar dhe nëse janë krijuar mesazhet apo gabimet automatike.

Të dhënat janë mbledhur dhe përpunuar ekskluzivisht nga Hipp. Të dhënat nuk i dërgohen palëve të treta.

Në kuadër të regjistrimit tuaj në buletin, ju pra, keni dhënë pëlqimin për përdorimin e të dhënave tuaja të përshkruara. Ju mund të revokoni këtë pëlqim në çdo kohë dhe për këtë arsye ju mund të refuzoni buletinin e dërguar për juve në çdo kohë. Kjo është më e lehtë në qoftë se ju përdorni lidhjen e përfshirë në buletin, e cila përmban një përshkrim të asaj se si duhet vepruar për mospranimin e mëtejmë.

2.3 HiPP Online Shop

Në dyqanin tonë, HiPP Online Store, ju ofrojmë me një mënyrë shumë të thjeshtë mundësinë për të porositur produktet tona duke ua dërguar në shtëpi, në adresën tuaj. Ju mund të bëni porosinë tuaj duke përdorur llogarinë tuaj të konsumatorëve; por ju mund të porositni dhe bleni artikuj pa pasur nevojë për të hapur një llogari të konsumatorëve.

Për të zhvilluar procesin e porosisë, ne do të mbledhim të dhënat tuaja të kontaktit, shqyrtohen nëpërmjet adresës, emrin dhe mbiemrin, numrin e telefonit si dhe adresa e dorëzimit të porosisë me faturë të artikujve të blerë. Përveç kësaj, ne duam të mbledhim të dhënat tuaja rreth pagesave të lidhura me, p.sh. llogarinë bankare dhe karta krediti me të dhënat në mënyrë që të realizohet procesi i transaksionit të pagesës. Për më tepër, ne do të ruajmë e-mail adresën tuaj që të jetë në gjendje t‘ju dërgojmë një konfirmim të procesit për të verifikuar identitetin tuaj në qoftë se keni krijuar një llogari të konsumatorëve. Ju mund të keni një llogari tuaj të klientit dhe gjendet e fshehur në profilin tuaj të konsumatorëve, nëse ju keni hyrë në llogarinë tuaj të konsumatorëve ose duke telefonuar HIPP Shërbimi i Prindërve: +49 (0) 8441 / 757-384.

Dyqani online ju lejon të bëni një përzgjedhje të produkteve të përshtatshme nga disenjatorët e produkteve tona me vet foton tuaj dhe germa. Për këtë qëllim, ju duhet të ngarkoni një foto në "Produkt Dizajn", të cilën stafi ynë do ta kontrollojë së pari për të parë nëse është në përputhje me kushtet tona të përdorimit.

3. Mediat sociale

Me faqen tonë ofrojmë gjithashtu qasje në platformat e mediave sociale (Facebook, YouTube) kështu që keni shërbime të gjera mbështetëse personale me mundësinë për të qëndruar në kontakt me ne. Shërbimet e mediave sociale po ashtu mbledhin të dhënat personale, p.sh. në lidhje me profilin që keni krijuar ose nëpërmjet të ashtuquajturit sociale plug-ins që janë zbatuar në ueb faqen e palës së tretë.


Nëse ju na dërgoni një pyetje duke përdorur ndonjë nga platformat e mediave sociale, ne do të përcjellim kërkesën në departamentin përgjegjës. Të dhënat do të përdoren ekskluzivisht për t'iu përgjigjur ndaj kërkesës tuaj dhe nuk do të ridërgohet drejt palëve të treta.


Për të qenë në gjendje për të marrë kontakt me ne nëpërmjet mediave sociale, ju duhet të regjistroheni në këto rrjete. Për këtë qëllim, kompanitë pas shërbimit në fjalë do të regjistrojnë rrjetin dhe mund të përdorin të dhënat tuaja personale, nëse kërkohen. Ne nuk kemi asnjë ndikim në natyrën, qëllimin dhe përpunimin e të dhënave të kërkimit. Kjo mënyrë zbatohet për çdo imazh / video të ngarkuar të mediave sociale. Ju lutem, kini kujdes se raporti mund të bartet në shërbimet e mediave sociale. Ju do të gjeni detajet në termat dhe kushtet e perdorimit dhe kujdesit ndaj privatësisë nga servisi i shpërndarësve respektiv.


Bëhet fjalë për shërbime të ofruara nga kompanitë me bazë në ShBA:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043)


Nëse keni hapur një faqe që i përket faqen tonë të internetit e cila përmban një kërkim plug-in, kërkuesi juaj do të krijojë një lidhje të drejtpërdrejtë me serverat e ndërmarrjeve respektive. Përmbajtja e plug-in janë transmetues direkt në shfletuesin tuaj dhe të integruar në faqen e internetit. Prandaj, nuk kanë ndikim në fushëveprimin e të dhënave të cilat ndërmarrjet në fjalë incizojnë me ndihmën e kërkimit plug-ins. Informacioni që ne po japim për juve, është i bazuar në njohuritë tona aktuale:

Integrimi në plug-ins, kompanitë respektive mund të marrin informacionin se e keni vizituar faqen e caktuar tonën të internetit. Nëse ju jeni regjistruar tashmë në një prej ndërmarrjeve të lartpërmendura, ato janë në gjendje të caktojnë vizitën tuaj në llogarinë përkatëse që keni krijuar me ta. Nëse ju ndërveproni duke përdorur plug-ins, browser-i juaj do të dërgojë informacionin e duhur direkt në kompaninë respektive, aty ku është ruajtur. Në rast se ju nuk keni llogari, përdoruesi me ndonjë nga kompanitë e lartpërmendura, nuk është e thënë se bëhet i vetëdijshëm për IP adresën tuaj dhe se e ka ruajtur atë.

Pra, nuk mund të përjashtohet mundësia se çdo vizitor në faqen tonë të internetit është zbuluar nga ndërmarrjet e lartpërmendura, me qasje në bazë të IP adresës që ata kanë dhe URL-së, edhe në qoftë se vizitori nuk klikon në plug-ins dhe nuk është i regjistruar me ndërmarrje me një llogari përdoruesi.

Për të mësuar më shumë për qëllimin e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimin e mëtejshëm, përdorimin e të dhënave nga ana e ndërmarrjeve të cekura dhe të drejtave tuaja me mundësitë në këtë drejtim, cilat vendosje janë duke mbrojtur sferën tuaj private, ju lutem referojuni politikave të privatësisë të ofruara nga:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

4. Kontakti

Përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave:

Z. A. Maier
E-mail: privacy (at) hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen