Skip to main content

Politika e privatësisë

Faleminderit që keni shfaqur interesim për ueb faqen hipp-kosovo.com, dhe për vizitën tuaj. Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është çështje e vetëkuptueshme për neve. Prandaj, ne duam t'ju informojmë në vijim se si përpunohen të dhënat tuaja personale në HiPP. Ueb faqja hipp-kosovo.com, është hapësirë e ofertës nga HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (në tekstin e mëtejmë: HiPP).

HiPP-i i përpunon të dhënat tuaja personale vetëm nëse kjo është e lejuar me ligj ose nëse e keni dhënë pëlqimin tuaj. Varësisht prej llojit specifik të përpunimit të të dhënave, kjo bazohet në nenin 6, paragrafi 1, shkronja a), b), c) ose f) të Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave ("DSGVO").

Nëse dëshironi që të dhënat tuaja të korrigjohen, të barten, të fshihen, kufizohen / kundërshtohet përpunimi i të dhënave, ju lutemi kontaktoni Këshillimoren për Prindër, me telefon, e mail, në çdo kohë në lidhje me të drejtën tuaj për mbrojtjen e të dhënave. Nëse keni ndonjë pyetje ose ankesë, ju lutem, mos ngurroni ta kontaktoni zyrtarin përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave, A. Maier, në pjesën Kontakti, ose autoritetin përgjegjës mbikëqyrës. Shumë faleminderit!

1. Përpunimi i të dhënave

Ne i marrim të dhënat në dy mënyra, ose ju na i keni dhënë të dhënat ose ne ato i mbledhim kur i përdorni shërbimet tona.

1.1 Të dhëna që ju na i siguroni

Në përgjithësi, ju mund të përdorni faqen tonë të internetit, pa na dhënë drejtpërdrejt të dhënat tuaja personale. Në qoftë se ju përdorni disa shërbime tona, për shembull HiPP Klubi Foshnja ime, abonimin newsletter ose formularin e kontaktit, ne do t‘ju pyesim për të dhëna personale. Kjo mund të përfshijë, për shembull, emrin tuaj, adresën tuaj të e-mail –it ose adresën tuaj postare. Kjo do të bëjë që një shërbim i caktuar të zhvillohet më shpejtë dhe mënyrë më miqësore. Disa shërbime nuk mund të sigurohen pa kontributin tuaj duke i deponuar të dhënat. Për të mësuar për detaje të mëtejshme, për të gjitha shërbimet e ofruara nga hipp-kosovo.com, ju lutem, lexoni seksionin 2 të këtij udhëzimi për ruajtjen e të dhënave.

1.2 Të dhënat që i marrim për juve gjatë përdorimit të shërbimeve tona nga ju

Disa të dhëna tashmë i kemi mbledhur pasi e vizituat ueb faqen tonë.

1.2.1 Të dhënat e protokollit

Të dhënat që merren automatikisht, janë të dhënat e protokollit të ueb serverit. Sa herë që keni hyrë në një faqe të uebit tonë dhe sa herë që keni hyrë në një skedar, të dhënat e hyrjes në lidhje me këtë proces ruhen në një skedar të protokollit në serverin tonë. Çdo regjistrim i të dhënave përbëhet nga:

  • Faqja paraprake nga e cila është kërkuar ueb faqja ose skedari i ri
  • Emrin e skedarit ose ueb faqes së kërkuar
  • Data dhe ora e kërkesës, suksesi i kërkesës dhe ngarkesa e serverit në kohën e kërkesës
  • Sasinë e skedarëve të transferuar nga uebi
  • IP adresa, e caktuar për juve nga ofruesi
  • Nëse regjistroheni me një llogari të përdoruesit, gjithashtu informacionin e hyrjes për shërbimin përkatës të uebit
  • Pajisjen e përdorur (celular, desktop, etj.) dhe sistemin operativ, si dhe
  • Softueri i shfletuesit të përdorur

Këto të dhëna të ruajtura vlerësohen ekskluzivisht në mënyrë anonime vetëm për qëllime statistikore.

1.2.2 Cookie (biskotat) dhe teknologjitë e gjurmimit

Përveç të dhënave të regjistrit të ueb serverit, ne përdorim cookie dhe teknologji të tjera gjurmimi për të regjistruar përdorimin tuaj të ueb faqes/aplikacioneve tona. Disa nga këto cookie dhe teknologji, janë thelbësore, pra, të detyrueshme për të ofruar funksionalitetin thelbësor të ofertave tona digjitale. Për më tepër, si pjesë e menaxhimit të pëlqimit (“banderolë e cookie”), ne ju ofrojmë mundësinë të vendosni për vënien e skedarëve dhe përdorimin e teknologjive të gjurmimit në zonën e ofertës sonë sipas specifikave të përcaktuara nga ju.

 Klikoni në linkun e mëposhtëm për të vizituar banderolën me cookie të faqes sonë të internetit. Aty do të merrni të gjitha informacionet e mëtejshme në lidhje me cookie-t dhe teknologjitë e gjurmimit të përdorura në faqen tonë të internetit dhe mund t'i aktivizoni ose çaktivizoni ato (përveç nëse janë thelbësore, d.m.th. që janë  domosdoshme): 

Lloji & emërtimi Funksioni Periudha e ruajtjes
Sesioni i Cookie-t (bc_user) Ju mundëson të plotësoni formularët në faqen e internetit. Mban statusin e hyrjes së përdoruesit në HiPP BabyClub, derisa e vizitoni faqen në mënyrë që të jetë në gjendje të ofrojë një nivel të lartë të komoditetit të përdoruesit për shërbimet e ndryshme në faqen e internetit. Gjithashtu parandalon rishfaqjen e njoftimit të hyrjes në zonën e specializuar të faqes në internet gjatë vizitës në faqe nëse përdoruesi ka përcaktuar se ai nuk dëshiron më t’i shfaqet. Deri në fund të seancës
Sesioni i Cookie-t (brestfeedingnote) Parandalon rishfaqjen e njoftimit për ushqyerjen me gji gjatë vizitës në faqe, nëse përdoruesi ka përcaktuar se ai nuk dëshiron më t’i shfaqet ajo faqe Deri në fund të sesionit
Sesioni i Cookie-t (footerBar-hidden) Parandalon rishfaqjen e shiritit që tregon për ushqimin gjatë vizitës në faqe, në rastin kur përdoruesi e ka mbyllur atë. Deri në fund të sesionit
Cookie-t e vazhdueshme (cookie-disclaimer) Parandalon rishfaqjen e njoftimit të cookie-t gjatë vizitës në faqe, atëherë kur përdoruesi e ka mbyllur atë. Deri në një vit
Cookie-t e vazhdueshme (et_oi_v2) Kursen revokimin e përdoruesit ose pëlqimin e përtërirë për gjurmimin e etracker Deri në 50 vjet
Cookie-t e vazhdueshme (facebook_tracking_enable) Regjistron pëlqimin e përdoruesit ose revokimin e pëlqimit për ndjekjen në Facebook. Deri në 100 vjet
     

Baza ligjore që mundëson përpunimin përkatës të të dhënave tuaja, është te neni 6, Paragrafi 1, shkronja f) DSGVO (balancimi i interesave, bazuar në interesin tonë të ligjshëm për t'ua ofruar përdoruesve të faqes sonë përmbajtje tërheqëse dhe shërbime funksionale).

 Nuk shihni asnjë lidhje? Ju lutemi, çaktivizoni bllokuesin tuaj të reklamave dhe rifreskoni faqen.

Hap cilësimet e coockie të ueb faqes në internet

2. Shërbimet individuale

2.1 Formular kontakti

Në faqen tonë të internetit, ju ofrojmë mundësinë të na kontaktoni përmes një formulari për kontakt, për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja individuale. Në çdo rast, ne regjistrojmë mbiemrin dhe emrin tuaj, si dhe adresën tuaj të postës elektronike, në mënyrë që të mund t'ju kontaktojmë. Nëse na jepni numrin tuaj të telefonit, ne me kënaqësi do t'ju telefonojmë për t'iu përgjigjur pyetjes tuaj.

Të gjitha të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për t'iu përgjigjur kërkesës Tuaj, ato nuk do të përdoren për fushatë të shitjeve të ndryshme as për qëllime reklamimi; Nëse jeni anëtar i HiPP Mein BabyClub, ne gjithashtu mund të azhurnojmë të dhënat tuaja për kontakt me ju.

Ne me kënaqësi do t'ju ofrojmë informacionin për të dhënat e ruajtura për juve. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni seksionit "Informacioni dhe kontakti".

Baza ligjore për përpunimin përkatës të të dhënave tuaja, janë te neni 6, paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (përmbushja e kontratës dhe masat parakontraktore) si dhe neni 6, paragrafi 1, shkronja f) DSGVO (balancimi i interesave, bazuar në interesin tonë të ligjshëm, pyetjet nga klientët tanë dhe palët tjera të interesuara për të marrë përgjigje).

2.2 HiPP My BabyClub

Ju mund të regjistroheni në HiPP My BabyClub, në faqen tonë, duke krijuar një profil për veten dhe fëmijën tuaj. Duke marrë pjesë në HiPP My BabyClub, ju keni përfitime të shumta, të tilla si pranimi i mostrave të produkteve dhe dhuratat. Ju mund të shihni përmbledhjen aktuale të shërbimeve dhe përfitimeve në faqen kryesore të HiPP Mein BabyClub.

Kur regjistroheni për HiPP Mein BabyClub për herë të parë, ne i regjistrojmë të dhënat tuaja, emrin dhe adresën në mënyrë që të mund të lidhemi me ju. Ne gjithashtu regjistrojmë adresën tuaj të postës elektronike në mënyrë që të mund ta përdorim atë për të verifikuar regjistrimin tuaj dhe t'ju dërgojmë prindërve letrat për prindërit. Ne gjithashtu regjistrojmë emrin dhe datën e lindjes së fëmijës tuaj sepse ju dërgojmë letra të prindërve dhe mostrat e produkteve bazuar në moshën. Ju lutemi sigurohuni që të dhënat në profilin tuaj, në veçanti emaili dhe adresa juaj postare, janë të sakta, pasi në të kundërtën nuk mund t'ju sigurojmë benifitet tona.

Ne gjithashtu ju kërkojmë të siguroni një emër përdoruesi kur regjistroheni për herë të parë. Nëse dëshironi të merrni pjesë në ofertat tona interaktive, emri juaj i përdoruesit do të shfaqet për të identifikuar kontributin tuaj. Emri i përdoruesit është p.sh. të përdorur gjatë vlerësimit të produkteve. Kontributet tuaja do të publikohen nën emrin tuaj të përdoruesit dhe do të jenë të dukshme për të gjithë vizitorët në ofertat përkatëse. Kur caktoni emrin e përdoruesit, ju lutemi sigurohuni që të mos shkruani emrin tuaj të vërtetë nëse nuk doni ta publikoni këtë informacion.

Si anëtar i klubit, ju keni mundësinë për të marrë pjesë në gara dhe tërheqje çmimesh. Për pjesëmarrje në gara dhe tërheqje çmimesh, ju lutem vini re kushtet e përdorimit dhe kushtet e pjesëmarrjes, të cilat mund t'i gjeni në faqen përkatëse të konkurrencës. Në disa raste, të dhënat personale si p.sh. imazhi privat ose përshkrimet përkatëse të imazhit që ju keni paraqitur, regjistruar dhe botuar. Në rastin e konkursit të fotografive, fotografitë përkatëse me komentin tuaj për foton dhe emrin e fëmijës do të ruhen dhe publikohen në galerinë publike.

Për më tepër, ne mund të botojmë emrin e parë dhe shkronjën e parë të mbiemrit të fituesve ose informacionin e zgjedhur prej tyre në faqen tonë të internetit. Shpërblimet për fituesit sigurohen pjesërisht nga kompanitë partnere. Përderisa kjo është e nevojshme për shpengimin ose dërgimin e çmimit, ne do të njoftojmë partnerin tonë për të dhënat personale të rëndësishme për përpunimin e konkursit ose tërheqjes së shpërblimeve brenda kornizës për përpunimin e të dhënave të rregulluara në mënyrë rigoroze. Këto janë p.sh. emri juaj, e-mail ose adresa juaj postare, të cilat ruhen në profilin tuaj të klubit. Në disa raste, pjesëmarrja në një konkurs apo tërheqje të çmimeve, kërkon që të kryeni aktivitete të mëtejshme, siç janë rekomandoja një shoku ose zgjidh një enigmë. Në këtë rast, për të mundësuar një dizajnim të drejtë të konkursit ose tërheqjes së çmimit, për të mbrojtur funksionet përkatëse teknike kundër keqpërdorimit, bëhet regjistrimi nëse janë përmbushur kërkesat për pjesëmarrje.

Si anëtar i klubit, ju përfitoni gjithashtu nga avantazhet ekskluzive dhe promovime të zbritjes së çmimeve nga partnerët tanë. Në mënyrë që t'u dëshmoni partnerëve tanë se keni të drejtë të merrni pjesë në avantazhet përkatëse ose fushatat e zbritjes së çmimeve, do t'ju duhet të identifikoheni me ID-në tuaj të regjistruar në Hello My BabyClub. Nëse ka një lidhje të drejtpërdrejtë në internet me dyqanin ose shërbimin e një partneri, ne gjithashtu mund ta sigurojmë informacionin e nevojshëm teknikisht, p.sh. përmes një lidhjeje të krijuar individualisht me partnerin.

Si anëtar i klubit, ju do të merrni letrat e prindërve tanë në adresën tuaj të emailit, e cila do t'ju japë informacione dhe këshilla të rëndësishme. Do të merrni gjithashtu informacione mbi produktet dhe risitë aktuale në gazetën HiPP My BabyClub. Ju mund ta kundërshtoni në çdo kohë dërgimin e lajmeve të gazetës si pjesë e HiPP Mein BabyClub. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është përmes lidhjes në buletin ose përmes profilit tuaj të klientit nëse jeni regjistruar në HiPP My BabyClub.

Ne gjithmonë përpiqemi të përmirësojmë letrat e prindërve tanë. Kjo gjithashtu përfshin vlerësimin statistikor të dërgimit, p.sh. sa letra nga prindërit u dërguan në total, sa u hapën dhe sa shpesh klikoheshin lidhjet e fokusuara në letrat e prindërve. Ky është një vlerësim jo personal, d.m.th. që ne nuk e kuptojmë nëse letrat individuale nga prindërit janë hapur ose cili marrës ka klikuar në cilat lidhje.

Nëse nuk dëshironi të merrni më mostra produktesh ose dëshironi të anuloni pajtimin tuaj në HiPP Mein BabyClub, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur formularin e kontaktit.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja të përshkruara në këtë pjesë, është te neni 6, Paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (performanca e një kontrate ose masat parakontraktore).

2.3 Buletini i lajmeve jashtë HiPP Mein BabyClub

Ne gjithashtu ju ofrojmë mundësinë e parapagimit ose ndaljes së parapagimit të buletinit të mëtejshëm të lajmeve në lidhje me produktet dhe promovimet e produkteve tona. Për regjistrim dhe adresimin personal, ne regjistrojmë titullin, mbiemrin dhe emrin tuaj. Ne gjithashtu marrim adresën tuaj të postës elektronike në mënyrë që të mund ta përdorim atë për të verifikuar regjistrimin tuaj dhe t'ju dërgojmë buletinin e lajmeve. Të dhënat e mbledhura gjatë regjistrimit, përdoren vetëm për të dërguar buletinin e lajmeve. Të dhënat e mbledhura nuk do t’i lihen ndërmarrjeve të jashtme të papërfshira për përdorimin e tyre ose të kalohen te palët e treta. Nëse të dhënat e mëtejshme janë mbledhur nga ju për të marrë pjesë në fushatë si pjesë e një regjistrimi të fushatës, informacioni për mbrojtjen e të dhënave specifike për fushatën do të zbatohet për këto të dhëna.

Ne gjithmonë përpiqemi të përmirësojmë buletinin tonë të lajmeve dhe ofertat me produktet tona. Kjo gjithashtu përfshin vlerësimin statistikor të dërgimit të gazetës, p.sh. sa e-maile u dërguan në total, sa prej tyre u hapën dhe sa shpesh u klikuan lidhjet e regjistruara në buletin. Ky është një vlerësim jo personal, d.m.th. që ne nuk e dimë nëse janë hapur gazetat individuale ose nga cila adresë e e-mailit, cilat vegëza janë klikuar.

Kur regjistroheni për pranimin e gazetës me lajme, ju pranoni të përdoren të dhënat tuaja siç përshkruhet aty. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë për të ardhmen dhe të kundërshtoni pranimin e gazetës në çdo kohë. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është përmes lidhjes në buletinin e lajmeve, ku edhe mund të çregjistroheni përsëri. Revokimi i pëlqimit tuaj nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit tuaj deri në pikën e revokimit të pëlqimit.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja të përshkruara në këtë pjesë, është te neni 6, Paragrafi 1, shkronja a) DSGVO në lidhje me dhënien e pëlqimit tuaj.

2.4 Konkurse dhe loja e lotarisë

Në faqen tonë të internetit ju keni mundësinë për të marrë pjesë në gara dhe tërheqje shpërblimesh. Për të qenë në gjendje të ofrojmë këtë shërbim, ne mbledhim të dhënat e nevojshme personale nga ju përpara se të merrni pjesë. Kjo zakonisht përfshin emrin, postën elektronike dhe adresën tuaj postare dhe, në raste individuale, një numër telefoni. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për të realizuar dhe përpunuar konkurrencën gjatë lojës për shpërblime. Ju nuk do të merrni asnjë reklamë nga HiPP-i pasi të merrni pjesë në këtë lojë. Nëse jeni të interesuar për buletinin tonë të lajmeve, mund të regjistroheni veçmas.

Ne ndonjëherë mund të publikojmë emrat e fituesve në faqen tonë të internetit. Çmimet e fituara nga pjesëmarrësit, sigurohen pjesërisht nga kompanitë partnere. Përderisa kjo është e nevojshme për shpengimin ose dërgimin e çmimit, ne do të informojmë partnerin tonë për të dhënat personale të rëndësishme për përpunimin e konkursit ose tërheqjen e shpërblimeve, si p.sh. emri, e maili ose adresa postare. Në disa raste, pjesëmarrja në një konkurs ose tërheqje çmimesh kërkon që të kryeni detyra shtesë. Në këtë rast, për të mundësuar një pjesëmarrje të drejtë në konkurs ose tërheqjen e çmimit dhe për të mbrojtur funksionet përkatëse teknike kundër keqpërdorimit, bëhet regjistrimi nëse janë përmbushur kërkesat për pjesëmarrje.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë paragraf, është neni 6, Paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (përmbushja e kontratës dhe masat parakontraktore).

2.4 Konkurse dhe loja e lotarisë

Në faqen tonë të internetit ju keni mundësinë për të marrë pjesë në gara dhe tërheqje shpërblimesh. Për të qenë në gjendje të ofrojmë këtë shërbim, ne mbledhim të dhënat e nevojshme personale nga ju përpara se të merrni pjesë. Kjo zakonisht përfshin emrin, postën elektronike dhe adresën tuaj postare dhe, në raste individuale, një numër telefoni. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për të realizuar dhe përpunuar konkurrencën gjatë lojës për shpërblime. Ju nuk do të merrni asnjë reklamë nga HiPP-i pasi të merrni pjesë në këtë lojë. Nëse jeni të interesuar për buletinin tonë të lajmeve, mund të regjistroheni veçmas.

Ne ndonjëherë mund të publikojmë emrat e fituesve në faqen tonë të internetit. Çmimet e fituara nga pjesëmarrësit, sigurohen pjesërisht nga kompanitë partnere. Përderisa kjo është e nevojshme për shpengimin ose dërgimin e çmimit, ne do të informojmë partnerin tonë për të dhënat personale të rëndësishme për përpunimin e konkursit ose tërheqjen e shpërblimeve, si p.sh. emri, e maili ose adresa postare. Në disa raste, pjesëmarrja në një konkurs ose tërheqje çmimesh kërkon që të kryeni detyra shtesë. Në këtë rast, për të mundësuar një pjesëmarrje të drejtë në konkurs ose tërheqjen e çmimit dhe për të mbrojtur funksionet përkatëse teknike kundër keqpërdorimit, bëhet regjistrimi nëse janë përmbushur kërkesat për pjesëmarrje.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë paragraf, është neni 6, Paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (përmbushja e kontratës dhe masat parakontraktore).

2.5 Testimi i produkteve

Në faqen tonë të internetit ju keni mundësinë për të marrë pjesë në testimin e produkteve. Për të qenë në gjendje të ofrojmë këtë shërbim, ne mbledhim të dhënat e nevojshme personale nga ju përpara se të merrni pjesë. Kjo zakonisht përfshin emrin, postën elektronike dhe adresën tuaj postare dhe, në raste individuale, një numër telefoni. Këto të dhëna përdoren vetëm për të kryer dhe zhvilluar testimin e produktit. Ju nuk do të merrni asnjë reklamë nga HiPP pasi të merrni pjesë.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë paragraf, është neni 6, Paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (përmbushja e kontratës dhe masat parakontraktore).

2.5 Testimi i produkteve

Në faqen tonë të internetit ju keni mundësinë për të marrë pjesë në testimin e produkteve. Për të qenë në gjendje të ofrojmë këtë shërbim, ne mbledhim të dhënat e nevojshme personale nga ju përpara se të merrni pjesë. Kjo zakonisht përfshin emrin, postën elektronike dhe adresën tuaj postare dhe, në raste individuale, një numër telefoni. Këto të dhëna përdoren vetëm për të kryer dhe zhvilluar testimin e produktit. Ju nuk do të merrni asnjë reklamë nga HiPP pasi të merrni pjesë.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë paragraf, është neni 6, Paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (përmbushja e kontratës dhe masat parakontraktore).

2.6 Kërkimi i dyqanit

Kërkimi i dyqanit ofron mundësinë për një hartë interaktive për të gjetur dyqanet e ushqimit për fëmijë të HiPP-it dhe / ose produkte të kujdesit HiPP.

Për të përmirësuar ofertën tonë, ne përdorim Google Analytics (përfshirë Google Analytics për Firebase), një shërbim analize të ofruar nga Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookie", skedarë të tekstit që ruhen në smartfonin / kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë faqen e internetit për të analizuar dhe përdoruar kërkimin e dyqanit. Informacioni i gjeneruar nga Google Analytics në lidhje me përdorimin tuaj të kërkimit të dyqanit zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje deri në 14 muaj. Anonimizimi i IP-së aktivizohet në kërkimin e dyqanit në mënyrë që adresa IP-së së përdoruesve të Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera nënshkruese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane, të shkurtohet dhe kështu të bëhet anonime. Adresa e plotë e IP, në raste të jashtëzakonshme, transmetohet vetëm në një server të Google në SHBA dhe atje shkurtohet.

Aktualisht nuk ka asnjë vendim të Komisionit të BE-së që SHBA zakonisht ofron një nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave. Sidoqoftë, Google ka marrë përsipër të zbatojë Marrëveshjen e Mbrojtjes së Fshehtësisë midis BE-së dhe Sh.B.A-së të publikuar nga Departamenti i Tregtisë i SH.B.A.-së për përpunimin e të dhënave personale nga vendet anëtare të BE-së. Informacionet e mëtejshme mund të gjenden këtu: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de&gl=de.

Më shumë informacion për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në Google, në këtë adresë https://policies.google.com/privacy?gl=de.

Posaçërisht më shumë informacione në lidhje me mbledhjen e të dhënave nga Google Analytics për Firebase, mund t’i gjeni këtu: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=de.

Në emrin tonë, Google do të përdorë informacionin e mbledhur për të vlerësuar përdorimin tuaj të kërkimit të dyqanit, për të përpiluar raportet për aktivitetet dhe për të na siguruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin. Adresa e IP-së e transmetuar nga smartfonin / kompjuteri juaj, si pjesë e Google Analytics, nuk do të bashkohet me të dhënat tjera të Google.

3. Mediat sociale

Ne ju ofrojmë gjithashtu mbështetje personale të gjithanshme dhe mundësinë për të qëndruar në kontakt me ne përmes faqeve tona të mediave sociale (Facebook, YouTube). Këto shërbime të mediave sociale mbledhin vetë të dhënat personale, p.sh. përmes profilit tuaj të krijuar atje ose përmes të ashtuquajturave shtojca sociale që zbatohen në faqet e internetit nga palët e treta.

Nëse na dërgoni ndonjë kërkesë përmes njërës prej këtyre mediave sociale, ne do t'ia përcjellim kërkesën departamentit përgjegjës. Të dhënat do të përdoren vetëm për t'iu përgjigjur kërkesës tuaj dhe nuk do t'i kalohen palëve të treta.

Për të qenë në gjendje të na kontaktoni përmes mediave sociale, duhet të regjistroheni në këto shërbime. Për këtë qëllim, kompanitë që qëndrojnë pas shërbimit përkatës, nëse është e nevojshme, mbledhin, ruajnë dhe përdorin të dhënat personale. Ne nuk kemi asnjë ndikim në llojin, fushën dhe përpunimin e këtyre të dhënave. Kjo vlen edhe për imazhet / videot e ngarkuara në mediat sociale. Ju lutemi vini re se të drejtat mund të transferohen në shërbimet e mediave sociale. Detajet mund të gjenden te mbrojtja e të dhënave dhe kushtet e përdorimit të ofruesit të shërbimit përkatës.

Bëhet fjalë për shërbimet që ofrohen nga kompanitë amerikane:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SHBA)

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Kur e kërkoni një uebfaqe në faqen tonë të internetit që përmban një shtojcë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverat e kompanisë përkatëse. Përmbajtja e shtojcave transmetohet drejtpërdrejt në shfletuesin tuaj dhe integrohet në faqen e internetit. Prandaj, nuk kemi asnjë ndikim në sasinë e të dhënave që kompanitë përkatëse mbledhin me ndihmën e këtyre shtojcave. Prandaj, ne do t'ju informojmë sipas nivelit tonë të njohurive:

Duke integruar shtojcat, kompanitë përkatëse marrin informacionin që ju keni hyrë në faqen përkatëse të faqes tonë të internetit. Nëse jeni regjistruar në një nga kompanitë e përmendura më lart, ato mund të caktojnë vizitën tuaj në llogarinë përkatëse që keni krijuar me to. Nëse bashkëveproni me shtojcat, informacioni përkatës transmetohet drejtpërdrejt nga shfletuesi juaj te kompania përkatëse dhe ruhet atje. Nëse nuk keni një llogari me një nga kompanitë e përmendura më lart, ekziston ende mundësia që ato ta zbulojnë adresën tuaj të IP-së dhe ta ruajnë atë.

Prandaj, nuk mund të përjashtohet që çdo vizitor në faqen tonë të internetit të regjistrohet nga kompanitë e renditura më sipër, në bazë të adresës së tyre të IP-së dhe URL-së së vizituar, edhe nëse nuk klikojnë në shtojca dhe nuk janë të regjistruar në kompani me një llogari të përdoruesit.

Qëllimi dhe synimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave të marra nga këto kompani, si dhe të drejtat tuaja përkatëse dhe opsionet e vendosjes për të mbrojtur privatësinë tuaj, mund të gjenden në informacionin lidhur me mbrojtjen e të dhënave në vegzat:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

Google: policies.google.com/privacy

4. Aplikacioni HiPP foshnja

Fëmijët dhe prindërit ndeshen me kafshët HiPPiS në lojëra të ndryshme edukative dhe tri histori emocionuese në HiPP aplikacionin për fëmijë. Aplikacioni ka një strukturë të thjeshtë e të qartë dhe, përveç tregimeve me aventura që duhen lexuar me zë të lartë, me gjithsej tetë lojëra të ndryshme edukative që ofrojnë argëtim dhe promovojnë larmi të lojërave për aftësitë njohëse për fëmijët. Pavarësisht nëse mësoni numra ose ngjyra, hamendësoni zhurmat e kafshëve ose bëni enigma - lojërat janë të përshtatshme për të vegjlit dhe fëmijët, secila me pesë nivele me ngritje të nivelit të vështirësive. Të gjitha informacionet rreth HiPP aplikacionit për fëmijë, mund të gjenden këtu.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave shoqëruese, është Neni 6 Paragrafi 1 Shkronja b) GDPR (kryerja e kontratës dhe masat para kontraktuese).

Me pëlqimin tuaj, ne përdorim Google Analytics (duke përfshirë Google Analytics për Firebase), një shërbim analize i ofruar nga Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St., Dublin 4, D04 E5W5, Ireland) dhe Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway) për tu përmirësuar oferta jonë e aplikacionit, Mountain View, CA 94043, USA), së bashku "Google".

Informacioni i gjeneruar nga Google Analytics në lidhje me përdorimin tuaj të aplikacionit zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje deri në 14 muaj. Anonimizimi i IP-së është aktivizuar brenda aplikacionit tonë, në mënyrë që adresa IP e përdoruesve të Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane të shkurtohet dhe në këtë mënyrë anonimizohet. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.

Aktualisht nuk ka asnjë vendim nga Komisioni i BE-së që SHBA-ja përgjithësisht ofrojnë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave. Megjithatë, Komisioni i BE-së ka publikuar klauzola standarde kontraktuale si një mjet për të siguruar mbrojtje adekuate gjatë transferimit të të dhënave në vendet jo-evropiane. Kur transferoni të dhëna në SHBA, Google mbështetet në këto klauzola standarde kontraktuale dhe në masa shtesë për të mbrojtur të dhënat tuaja. Ne do t'ju ofrojmë një kopje të këtyre klauzolave ​​standarde kontraktuale sipas kërkesës. Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Google disponohen në https://policies.google.com/privacy?gl=de.

Më shumë informacion specifikisht rreth mbledhjes së të dhënave nga Google Analytics për Firebase mund të gjenden këtu: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en.

Në emrin tonë, Google do të përdorë informacionin e mbledhur për të vlerësuar përdorimin tuaj të aplikacionit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet dhe për të na ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin. Adresa IP e transmetuar nga smartphone juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja në lidhje me Google Analytics është Neni 6 Paragrafi 1 Letra a) GDPR, në lidhje me miratimin tuaj. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen duke shkuar te artikulli i menysë "Cilësimet". Revokimi i pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit deri në momentin e revokimit.

Nëse lejoni njoftimet nëpërmjet HiPP aplikacionit Kinder në telefonin tuaj inteligjent, ne përdorim shërbimin Firebase Cloud Messaging, gjithashtu nga Google, për këto njoftime në telefonin tuaj inteligjent. Me Firebase Cloud Messaging, adresa juaj IP dhe mesazhet e dërguara në smartfonin tuaj transmetohen gjithashtu në serverët e Google në SHBA, por ruhen atje vetëm përkohësisht për qëllimin e dërgimit të mesazhit.

Siç u përmend më lart, aktualisht nuk ka asnjë vendim nga Komisioni i BE-së që SHBA-ja përgjithësisht ofrojnë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave. Megjithatë, Komisioni i BE-së ka publikuar klauzola standarde kontraktuale si një mjet për të siguruar mbrojtje adekuate gjatë transferimit të të dhënave në vendet jo-evropiane. Kur transferoni të dhëna në SHBA, Google mbështetet në këto klauzola standarde kontraktuale dhe në masa shtesë për të mbrojtur të dhënat tuaja. Ne do t'ju ofrojmë një kopje të këtyre klauzolave ​​standarde kontraktuale sipas kërkesës. Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Google disponohen në: https://policies.google.com/privacy?gl=en 

Më shumë informacion specifikisht mbi mbledhjen e të dhënave nga Google Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=en.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave që lidhet me dërgimin e mesazheve në telefonin tuaj inteligjent, është Neni 6 Paragrafi 1 alinea b) GDPR (kryerja e një kontrate dhe masat parakontraktuese). Ju mund ta ndaloni këtë përpunim të të dhënave në çdo kohë duke u identifikuar në sistemin operativ të smartfonit tuaj e çaktivizoni dërgimin e njoftimeve nga HiPP aplikacioni për fëmijë.

Cilësimet e mbrojtjes së të dhënave për smartfon me sistemin operativ iOS

Nëse keni një smartfon me sistem operativ iOS, hapni cilësimet e telefonit tuaj inteligjent, pastaj thirrni ikonën HiPP Baby APP dhe shkoni te cilësimi “Ndjek”, shtypni çelësin në shiritin e rrëshqitjes në "Off".

Cilësimet e mbrojtjes së të dhënave për telefonat inteligjentë me sistemin operativ Android

Nëse keni një smartfon me sistem operativ Android, mund ta bëni këtë duke shtypur cilësimet në aplikacion dhe duke vendosur çelësin për “Diagnoza dhe Performanca” në "Off".

5. Aplikacioni HiPP për fëmijë

Kafshët HiPPiS takohen me fëmijët dhe prindërit në lojëra të ndryshme edukative dhe tri histori emocionuese në aplikacionin HiPP për fëmijë. Aplikacioni ka një strukturë të thjeshtë dhe të qartë, përveç historive aventureske të përpiluara për lexim me zë të lartë, ofron gjithsej tetë lojëra të ndryshme të të mësuarit që sigurojnë argëtim të larmishëm për fëmijët dhe zhvillojnë aftësitë njohëse në mënyrë të përshtatshme. Lojrat mund të jenë qoftë duke mësuar numrat apo ngjyrat, duke supozuar zhurmat ose lojërat me enigma të kafshëve - lojërat janë të përshtatshme për të vegjëlit dhe fëmijët, secili me pesë nivele të vështirësive sipas moshës. Të gjitha informacionet rreth aplikacionit HiPP për fëmijë, mund t'i gjeni këtu.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave shoqëruese, është neni 6, paragrafi 1, shkronja b) DSGVO (përmbushja e kontratës dhe masat parakontraktore).

Për të përmirësuar ofertën tonë të aplikacioneve, ne përdorim Google Analytics (duke përfshirë Google Analytics për Firebase), një shërbim i analizës në internet nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë me tekst që janë ruajtur në smartfonin tuaj dhe që mundësojnë analizën dhe përdorimin tuaj të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti, zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe atje ruhet. Anonimizimi i IP-së është aktivizuar brenda këtij aplikacioni në mënyrë që adresa e IP-së së përdoruesve të Google, brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ose në shtetet tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane, do të shkurtohet dhe kështu bëhet anonim. Adresa e plotë e IP-së transmetohet vetëm në një server të Google-s në SHBA dhe në raste të jashtëzakonshme atje shkurtohet. Për momentin, nuk ka asnjë vendim nga Komisioni i BE-së që SHBA-të zakonisht ofrojnë një nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave. Sidoqoftë, Google ka marrë përsipër të zbatojë Marrëveshjen e Mbrojtjes së Privatësisë midis BE-së dhe Sh.B.A-së të publikuar nga Departamenti i Tregtisë i SH.B.A.-së për përpunimin e të dhënave personale nga vendet anëtare të BE-së. Informacionet e mëtejshme mund të gjenden këtu: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de&gl=en. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të Google-s në https://policies.google.com/privacy?gl=en. Ju mund të gjeni më shumë informacion specifik në lidhje me mbledhjen e të dhënave nga Google Analytics për Firebase, këtu: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en. Në emër të operatorit të këtij aplikacioni, Google do t'i përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin tuaj të aplikacionit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet dhe për t'i ofruar operatorit të faqes në internet shërbime të tjera në lidhje me përdorimin. Adresa e IP-së e transmetuar nga smartfoni juaj si pjesë e Google Analytics, nuk do të bashkohet me të dhënat tjera në Google. Ju mund ta parandaloni ruajtjen e cookie-s duke i vendosur në përputhje me rrethanat softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë, ne do të dëshironim të theksonim se në këtë rast, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e këtij aplikacioni në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund ta parandaloni Google-n që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe në lidhje me përdorimin tuaj të aplikacionit (duke përfshirë adresën tuaj të IP-së) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google:

Cilësimet e mbrojtjes së të dhënave për smartfon me sistemin operativ iOS

Nëse keni një smartfon me sistem operativ iOS, hapni cilësimet e smartfonit tuaj, atëherë gjeni ikonën e aplikacionit HiPP për fëmijë, dhe, shkoni te “Ndjek”, shtypni tastin e rrëshqitjes në "Off".

Cilësimet e mbrojtjes së të dhënave për telefonat inteligjentë me sistemin operativ Android

Nëse keni një smartfon me sistem operativ Android, mund ta bëni këtë duke gjetur cilësimin në aplikacion dhe duke vendosur çelsin për “Diagnoza dhe Performanca” në "Off".

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja të lidhura me Google Analytics, është neni 6, Paragrafi 1, Shkronja f) DSGVO (balancimi i interesave, bazuar në interesin tonë të ligjshëm në regjistrimin statistikor të përdorimit të aplikacionit tonë dhe mbi këtë bazë përmirësimin e tij).

Më shumë informata për mbrojtjen e të dhënave në Google Analytics, mund t’i gjeni këtu:

policies.google.com/privacy

dhe dispozitat e përgjithshme të Google për mbrojtjen e të dhënave i gjeni këtu:

https://www.google.de/intl/de/policies/.

Ne, gjithashtu përdorim shërbimin Firebase për të përcaktuar se cili material reklamues ka çuar në instalimin e një aplikacioni dhe sa shpesh ndodh. Ky vlerësim zhvillohet ekskluzivisht në formë anonime. Shërbimi Firebase është një degë e Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Firebase mund ta gjeni këtu https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

Ju mund ta parandaloni marrjen e të dhënave nga Firebase duke shtypur çelësin përkatës për “Diagnoza dhe Performanca” në "Off", siç shpjegohet më sipër. Kjo gjithashtu parandalon këtë shërbim.

6. Periudha e ruajtjes

Ne ruajmë vetëm të dhënat personale për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur qëllimet e përmendura këtu, ose siç përcaktohet me periudhën e ruajtjes sipas ligjit

7. Të drejtat tuaja

Sipas kërkesës, ne do t'ju informojmë nëse po, përkatësisht, cilat të dhëna i kemi ruajtur për juve. Për sa kohë që plotësohen kërkesat ligjore, ju keni të drejtë t’i korrigjoni, bllokoni ose fshini këto të dhëna.

Ju gjithashtu keni të drejtë t’i merrni të dhënat në lidhje me juve që na keni dhënë në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga pajisja; Ju mund t'i transferoni këto të dhëna pranë autoriteteve tjera ose t'i transferoni ato.

Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse nuk jeni (më) në gjendje të përcaktoni të dhënat tuaja personale, ne ju premtojmë që gjithmonë do t'i respektojmë udhëzimet tuaja në këtë drejtim.

4. Kontakti

Përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave:

Z. A. Maier

Email: datenschutz-team@hipp.de

Georg-Hipp-Strasse 7

85276 Pfaffenhofen