Aktuale

Mesazh për gjendjen aktuale shkak virusit COVID-19

 Ku mund të marr informacionin si konsumator? A mund të ketë mungesa në tregun me pakicë? Nëse ushqimi për fëmijë nuk është më i disponueshëm në dyqane - çfarë mund të bëj? Lexoni më shumë...

Loja shpërblyese "Mjam, sa më shijon!"

Na dërgoni një foto sipas motos së lojës “Mjam, sa më shijon!”. Kreativiteti nuk ka kufij! Për pjesëmarrës/e lejohet vetëm një fotografi.

Loja shpërblyese "Kur jashtë bën ftohtë..."

Na dërgoni një foto sipas motos së lojës “Kur jashtë bën ftohtë…”. Kreativiteti nuk ka kufij! Për pjesëmarrës/e lejohet vetëm një fotografi.

Loja shpërblyese "Në botën e ëndrrave"

Na dërgoni një fotografi të bebushit Tuaj të fjetur. Kreativiteti nuk ka kufij! Për pjesëmarrës lejohet vetëm një fotografi.