Udhëzues

Në fazën e parë të jetës, lëkura është organi më i rëndësishëm shqisor i foshnjes. Nëpërmjet lëkurës, ajo mund të ndjej dashurinë dhe kujdesin.

Përkujdesja ndaj foshnjes Tuaj bashkë me të ushqyerit e saj e merr pjesën më të madhe të ditës. Lidhja, pastrimi dhe larja nuk është vetëm pastërti por është edhe kohë e ledhatimit, bisedimit dhe këndimit plotë dashuri.

Kohë e veçantë për Juve!